Projekta nosaukums latviski: Jauns cilvēka organoīdu modelis perifērās nervu sistēmas lomas izpētei aizkuņģa dziedzera vēža attīstībā

Projekta nosaukums angliski: Novel human organoid model to study the role of peripheral nervous system in pancreatic cancer

Projekta numurs: lzp-2020/2-0208

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs:  Vadims Parfejevs 

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība: LU Medicīnas fakultāte 

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020.–31.12.2021.

Projekta kopējais finansējums: 100 389 EUR

Sabiedrībā pieaug nepieciešamība pēc efektīvām terapijām aizkuņģa dziedzera disfunkcijas un vēža ārstēšanai. Projekta mērķis ir izveidot cilvēka aizkuņģa dziedzera audzēja audu organoīdu modeli un integrēt tajā perifērās nervu sistēmas komponentes. Šis pirmsklīniskais modelis ļaus pētīt vēža un nervu sistēmas šūnu mijiedarbību un palīdzēs identificēt potenciāli nozīmīgus terapijas mērķus. Pētījumā gūtie rezultāti var papildināt zināšanas par aizkuņģa dziedzera patoloģijā iesaistītajiem signālceļiem un optimizēt organoīdu izveidošanas protokolus. Nākotnē līdzīgus modeļus varētu izmantot diagnostikas nolūkos, personalizēto terapiju validācijai un transplantējamo šūnu iegūšanai.