1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi

Projekta nosaukums Projekta līguma numurs
1.1.1.1/16/A/008
1.1.1.1/16/A/016
1.1.1.1/16/A/047
1.1.1.1/16/A/050
1.1.1.1/16/A/065
1.1.1.1/16/A/085
1.1.1.1/16/A/097
1.1.1.1/16/A/113
1.1.1.1/16/A/141
1.1.1.1/16/A/160
1.1.1.1/16/A/185
1.1.1.1/16/A/192
1.1.1.1/16/A/197
1.1.1.1/16/A/256
1.1.1.1/16/A/257
1.1.1.1/16/A/259
1.1.1.1/16/A/272
1.1.1.1/16/A/203
1.1.1.1/16/A/101
1.1.1.1/16/A/129
1.1.1.1/16/A/215
1.1.1.1/16/A/252
1.1.1.1/⁠16/⁠A/⁠004