Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" vidusposma konference 2020. gada 3. jūnijā

Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" virsmērķis ir stiprināt latviešu valodas - Latvijas identitāti un valsts vērtības veidojoša pamatelementa - ilgtspēju, lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijā un pasaules valodu kontekstā (Ministru Kabineta rīkojums Nr. 465, 2018. gada 2. oktobrī). Projekta ietvaros izstrādāti 10 apakšprojekti valodas ontoloģijas, sociolingvistikas, gramatikas, onomastikas, leksikogrāfijas, onomastikas, tulkojumzinātnes un kontaktlingvistikas, valodas apguves, reģionālo variantu izpētes un lībiešu valodas pētījumu jomā. Programmu īsteno vairāk nekā simt pētnieku, kas pārstāv sešas Latvijas augstskolas - Latvijas Universitāti, Daugavpils universitāti, Liepājas universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Ventspils augstskolu, kā arī  Latviešu valodas aģentūru.

Paldies, reģistrācija konferencei ir beigusies.