Projekta nosaukums: Periodiskā zinātniskā izdevuma "Reliģiski-filozofiski raksti" XXIX un XXXI numuru izdošana 2021. gadā

Projektu īsteno: LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekta vadītājs: vadošā pētniece, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Projekta finansējums: 3 600.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

"Reliģiski-filozofiski raksti" XXIX numurs ir veltīts sievietēm-domātājām un tajā publicēšanai sagatavoti raksti par Edīti Šteinu, Simonu Bovuāru, Jūliju Kristevu, kā arī rakstu kopa par sievietēm mūsdienu kristietībā latviešu un angļu valodā. Autoru vidū ir Latvijas (LU Filozofijas un socioloģijas institūta un Teoloģijas fakultātes), kā arī Ukrainas pētnieki. Projekta finansējums paredzēts rakstu literārajai redakcijai kā latviešu, tā angļu valodā, maketa un vāka dizaina izstrādei, kā arī tipogrāfijas izdevumiem. Plānots, ka RFR XXIX varētu iznākt 2021. gada jūnijā.

"Reliģiski-filozofiski raksti" XXXI numurā plānoti raksti, kuri būs veltīti dažādai tematikai, piemēram, padomju/sociālistiskā garīguma fenomena analīzei, Latvijas “drūmā” mantojuma izpētei, klimata izmaiņu ietekmes atspoguļojumam Latvijas kultūrā u.c. tēmām. Projekta finansējums paredzēts rakstu literārajai redakcijai kā latviešu, tā angļu valodā, maketa un vāka dizaina izstrādei, kā arī tipogrāfijas izdevumiem. Plānots, ka RFR XXXI varētu iznākt 2021. gada decembrī.

Projekta darbu organizē un veic vadošā pētniece, izdevuma "Reliģiski-filozofiski raksti" atbildīgā redaktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova.

Projekta rezultāts:

Periodiskā izdevuma “Reliģiski-filozofiski raksti” XXIX un XXXI numuru publicēšana un ievietošana LU repozitorijā Dspace, SCOPUS un EBSCO datu bāzēs. 2021. gadā paredzēta arī jaunu RFR vadlīniju autoriem izstrāde, kā arī informācijas par RFR atjaunošana LU FSI mājas lapā un izdevuma reģistrācija DOI indeksam.