Projekta nosaukums: Asoc. prof. I. Baumanes-Vītoliņas dalība starptautiskā pasākumā ACIEK Academy, Parīzē, Francijā no 14.06.2021. līdz 16.06.2021. ar ziņojumu "Examining subjective Career Success of Knowledge Workers"

Projektu īsteno: LU Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte

Projekta vadītājs: Asoc. prof. Ilona Baumane-Vītoliņa

Projekta finansējums: 605.00 EUR