Uzņemšanas grafiks fakultātēs 

Uzņemšanas grafiks filiālēs 

Uzņemšanas turpināšanā maģistra līmeņa studijās iespējams pieteikties, aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus, vai arī pieteikties klātienē fakultātē vai filiālē. Elektroniskā veidlapa būs pieejama no 22. jūlija plkst. 9:00 līdz 1. septembrim plkst. 14:00.

Ja vēlaties pieteikties klātienē fakultātē vai filiālē – skatīt pieteikšanās laikus uzņemšanas grafikā. 

Informācija par reģistrācijas maksu – sadaļā par uzņemšanas kārtību maģistra līmeņa studijās.

Pieteikuma veidlapa augstākā līmeņa studijām

UZMANĪBU!
Aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus, lūgums dokumentus ielādēt PDF formātā, visu dokumentu vienā failā.
Nepieciešamības gadījumā iesakām izmantot mobilajā telefonā uzstādāmu lietotni Adobe Scan PDF failu izveidošanai.
Personas dati:
Kontaktinformācija:
Deklarētā adrese:
Iegūtā izglītība, ar kuru piedalos konkursā šajā pieteikumā norādītā studiju programmā:
Citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas nosacījumiem (CV, darba pieredzes apliecinājums, svešvalodas prasmes apliecinājums u.c.)
Izvēlies studiju programmu atbilstošajā fakultātē vai filiālē:
Apliecinājums
Es apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar "Uzņemšanas noteikumiem Latvijas Universitātē" un šo pieteikumu aizpildīju saskaņā ar tiem.
Piekrītu manu personas datu (šajā veidlapā norādīto) apstrādei LU informācijas sistēmā uzņemšanas un statistikas vajadzībām.
Detalizēta informācija par personas datu apstrādi Latvijas Universitātē pieejama Latvijas Universitātes privātuma politikā
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Universitātes personas datu aizsardzības speciālistiem datu.specialisti@lu.lv
Apņemos ievērot LU iekšējās kārtības noteikumus studējošajiem un Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodeksu.
Piekrītu, ka dokumenti tiek iesniegti identificēšanai un tie tiks glabāti līdz reģistrācijas brīdim