• Iepazīsties ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem
  • Noskaidro, kādas studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā un vai ir jākārto iestājpārbaudījumi
  • Ja studēji ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju – kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs (skat. Biežāk uzdotie jautājumi)

Pieteikumu iesniegšana maģistra līmeņa studiju programmās uzņemšanas turpināšanā notiek fakultātēs un filiālēs klātienē to norādītajā laikā pēc pievienotā grafika, kā arī elektroniski – aizpildot veidlapu zemāk un augšupielādējot norādītos dokumentus. Elektroniskā veidlapa pieejama no 27. jūlija plkst. 9.00 līdz katras fakultātes un filiāles norādītajam termiņam.

UZMANĪBU! Lūgums dokumentus ielādēt PDF formātā, visu vienu dokumentu vienā failā. Lielapjoma failus vai daudzus atsevišķus failus pirms pievienošanas formā saglabāt ZIP arhīvā.

Piesakoties maģistra līmeņa programmās, nepieciešami šādi dokumenti: 

  • personu apliecinošs dokuments;
  • iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums;
  • oficiāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās;
  • Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
  • citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās 2021./2022. akadēmiskajā gadā (CV, darba pieredzes apliecinājums, svešvalodas prasmes apliecinājums, eseja iestājpārbaudījumam u.c.).

Informācija par reģistrācijas maksu – sadaļā zemāk.


Elektroniskā pieteikšanās studijām:

Bioloģijas fakultātē (pieteikšanās līdz 31.08.2021.)
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (pieteikšanās līdz 31.08.2021.)
Datorikas fakultātē (pieteikšanās līdz 25.08.2021.)
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē (pieteikšanās līdz 02.09.2021. pl. 12.00)
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (pieteikšanās līdz 31.08.2021.)
Humanitāro zinātņu fakultātē (pieteikšanās līdz 23.08.2021.)
Juridiskajā fakultātē (pieteikšanās līdz 22.08.2021.)
Ķīmijas fakultātē (pieteikšanās līdz 27.08.2021. pl. 12.00)
Medicīnas fakultātē (pieteikšanās līdz 27.08.2021. pl. 12.00)
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (pieteikšanās līdz 24.08.2021. pl. 14.00)
Sociālo zinātņu fakultātē (pieteikšanās līdz 01.09.2021. pl. 12.00)
Teoloģijas fakultātē (pieteikšanās līdz 01.09.2021.)
Vēstures un filozofijas fakultātē (pieteikšanās līdz 31.08.2021.)

Cēsu filiālē (pieteikšanās līdz 23.08.2021.)
Kuldīgas filiālē (pieteikšanās līdz 23.08.2021.)

 

Pieteikšanās maģistra līmeņa studiju programmās:

Ja piesakies studijām, aizpildot elektronisko veidlapu mājaslapā, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu un apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu) būs nepieciešams augšupielādēt.

Ja piesakies studijām fakultātē vai filiālē, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) varēs samaksāt kasē Raiņa bulvārī 19, Informācijas centrā. Reģistrācijas maksu iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

Reģistrācijas maksa tiek izmantota uzņemšanas procesa nodrošināšanai. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs?

Reflektanti, kuri ieguvuši iepriekšējo augstāko izglītību ārvalstīs, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties augstākā līmeņa studijām, pamatojoties uz uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās.

Pirms pieteikšanās studijām:

1. Ir jāveic ārvalstīs izdotā izglītības dokumenta akadēmiskā atzīšana Latvijā. Izziņu par akadēmisko atzīšanu izsniedz Akadēmiskās informācijas centrs.

2. Ir jāveic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta īstuma apliecināšana (legalizācija).

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā:

1) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar "Apostille" dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

2) Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā, vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī, vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

3) Sākot ar 2019. gada 1. aprīli Ukrainas, Uzbekistānas Republikas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas, Moldovas Republikas, Kirgizstānas Republikas izglītības dokumentiem ir jābūt legalizētiem vai apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille" ārvalsts kompetentajā iestādē.

Sākot ar 2010. gada 24. novembri, tiek atcelta dokumentu legalizācijas prasība dokumentiem, kuri ir izsniegti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā. Tas nozīmē, ka šajās valstīs izsniegtajiem dokumentiem nav nepieciešami nekādi papildus apstiprinājumi (legalizācija vai „Apostille”) to izmantošanai Latvijā.

Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šveices Konfederācija

Plašāka informācija par legalizāciju šeit.

Piesakoties studijām, ir jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

1) Personu apliecinošs dokuments

2) Legalizēts (ja nepieciešams) izglītības dokuments un Akadēmiskās Informācijas centra izsniegtā izziņa par tā atzīšanu Latvijā.

3) Izglītības dokumenta pielikums – atzīmju izraksts (ja ir pieejams, jāpievieno atzīmju sistēmas apraksts, kurš satur informāciju par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu).

Nepieciešams notariāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās.
Papildu informāciju varat saņemt Studentu servisā: Laila Jansone, e-pasts: laila.jansone@lu.lv, tel. 67034407.

Jāiesniedz CV un citi dokumenti, ja tas norādīts studiju programmas uzņemšanas nosacījumos.