Doktorantūras skola „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē” un tās vadības padome

 • Asoc. profesore Baiba Martinsone - priekšsēdētāja (LU PPMF);
 • Asoc.profesore Antra Ozola - priekšsēdētāja vietniece (LU PPMF);
 • Profesors Andris Grīnfelds (LU PPMF);
 • Profesore Malgožata Raščevska (LU PPMF);
 • Profesors Andris Kangro (LU PPMF);
 • Profesors Andrejs Geske (LU PPMF);
 • Profesors Ivars Austers (LU PPMF);
 • Profesore Sandra Sebre (LU PPMF);
 • Profesors Milans Pols (Milan Pol), Čehija, Masarika Universitāte;
 • Profesore Sisī Hadžikristu (Chryse (Sissy) Hatzichristou), Grieķija, Atēnu Universitāte;
 • Profesore Anita Pipere (Daugavpils Universitāte)
 • Vadošā eksperte Marina Vasileva Mavrodieva (Marina Vasileva Mavrodieva), Bulgārija, Pirmsskolas un vispārējās izglītības novērtēšanas centrs (CAPSE).

(apstiprināta 10.10.2017. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/313)

„Izglītības vadības” un „Psiholoģijas” doktora studiju programmu integrācijas rezultātā veidotās doktorantūras skolas mērķis ir attīstīt pētījumus par indivīdu, grupu un organizāciju mijiedarbības specifiku Latvijas sociokulturālā kontekstā, lai veicinātu indivīdu, grupu un organizāciju efektīvāku attīstību.

Galvenie pētījumu virzieni, kurus vieno vairāku hierarhiski strukturētu līmeņu pētniecības dizaini ar sociāliem faktoriem kā neatkarīgiem mainīgajiem:

 • izglītības dažāda tipa faktoru saistība ar indivīdu kognitīvu, socioemocionālo un citu aspektu attīstību,
 • ģimenes un skolas faktori saistībā ar bērnu un pusaudžu attīstību,
 • iekšgrupu un ārgrupu faktoru ietekme uz indivīdu lēmumu pieņemšanu un spriedumiem,
 • indivīdu un grupu mijiedarbības sociālās sekas personiskajā un profesionālajā sfērā,
 • Latvijas skolēnu sasniegumu atkarība no dažāda līmeņa (skolas, ģimenes, indivīda) faktoriem starptautiski salīdzinošā kontekstā,
 • izglītības vadības procesu izpēte, izmantojot indivīdu, grupu un organizāciju starptautisku salīdzinošu izvērtēšanu.

Turpinās pieteikumu pieņemšana un izskatīšana līdzdalībai doktorantūras skolā.

Iesniedzamie dokumenti

Pieteikums jāiesniedz doktorantūras skolas priekšsēdētāja vietniecei Antrai Ozolai (e-pasts: antra.ozola@lu.lv)