Dienas programma

11.00 Nāc studēt valodas, tuvas un tālas kultūras LU Humanitāro zinātņu fakultātē!

Par studiju iespējām fakultātē un ārpusstudiju aktivitātēm stāstīs fakultātes dekāne prof. Indra Karapetjana un HZF Studentu pašpārvaldes pārstāvji. 

11.30 Atklāj jauno bakalaura studiju programmu “Filoloģija”!

Ko izvēlēties – franču filoloģiju, klasisko filoloģiju, krievu filoloģiju, vācu filoloģiju vai somugru studijas? Kādus kursus apgūsiet visi kopā, kā un kāpēc? Kādi noderīgi jaunumi programmā? Kā veidosies izvēlētās apakšprogrammas darbs trijos studiju gados un kādas būtu karjeras iespējas pēc studiju beigšanas? Stāstīs, skaidros un uz jautājumiem atbildēs programmas direktore prof. Ilze Rūmniece un programmas docētāji.

12.30 Kultūras un sociālās antropoloģijas studiju iespējas LU 
Kāpēc cilvēki tik dažādi organizē kultūras un sociālo dzīvi? Kā cilvēki saprotas? Kāda ir kultūras loma cilvēces attīstībā? Kā pētīt cilvēku un kultūru daudzveidību?

Par studiju iespējām bakalaura studiju programmā “Kultūras un sociālā antropoloģija” stāstīs programmas direktore asoc. prof. Aivita Putniņa,  Dr. Garets Hamiltons un programmas studenti. 

13.30 Kas Āzijas studijām “vēderā”?

Ko studē bakalaura studiju programmā “Āzijas studijas”? Kuru virzienu izvēlēties:  Tuvo Austrumu studijas, Sinoloģiju (ķīniešu vai Korejas studiju moduli) vai Japānas studijas? Ko piedāvā jaunā programma  “Austrumu–Rietumu starpkultūru studijas” ? Atbild programmu direktori prof. Jānis Priede, prof. Kaspars Kļaviņš un programmas docētāji.

14.30 Latviešu valodas, literatūras un kultūras studiju iespējas 

Ko apgūst Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmā, vai studentiem ir prakses iespējas, kādas valodas var mācīties baltu filologi? Par šiem un citiem jautājumiem stāstīs programmas direktors prof. Ojārs Lāms un lekt. Evelīna Zilgalve.  

15.00 Iepazīsti jauno studiju programmu “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas”!

Kuru apakšprogrammu izvēlēties: Angļu valoda, Angļu-skandināvu valodas vai Eiropas valodu un biznesa studijas? Vai programmā ir prakses iespējas? Kādas ir iespējas apgūt vēl otru valodu? Ar ko atšķiras klātienes no neklātienes studijām? Kur strādās programmas absolventi? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes sniegs programmas direktore asoc. prof. Jana Kuzmina, kā arī Angļu-skandināvu apakšprogrammas un Eiropas valodu un biznesa studiju studenti.

16.00 Studiju un ārpusstudiju dzīve HZF

Vai studēt HZF ir grūti? Vai pasniedzēji ir prasīgi? Kā notiek attālinātās studijas un studentu pasākumi? Ko var darīt HZF ārpus studijām? Un šiem un citiem jautājumiem atbildēs HZF Studentu pašpārvaldes pārstāvji. Būs iespēja arī piedalīties Kahoot spēlē par fakultāti un tikt pie balvas.

Dodies uz Humanitāro zinātņu fakultāti: