Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments.

Trešdien, 2024. gada 29. maijā septiņas Eiropas universitates svinīgā ceremonijā Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā parakstīja Sadarbības memorandu kultūras jomā. Memoranda parakstīšana notika starptautiskā projekta “Divdesmit kultūras bagātināšanas gadi atkalapvienotajā Eiropā” (CAMINO) ietvaros.

Memorandu parakstījušas LU, Viļņas universitāte (Vilnius University, Lietuva), Tartu universitāte (University of Tartu, Igaunija), Opoles Universitāte (University of Opole, Polija),  J.E. Purkines Universitāte Ustinadlabemā (J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Čehija), Komeniusa Universitāte Bratislavā (Comenius University Bratislava, Slovākija) un Ludovika Valsts Pārvaldes Universitāte (Ludovica University of Public Service, Ungārija). Memoranda mērķis ir izveidot Eiropas universitāšu sadarbības tīklu kultūras jomā, kas iesaistītu augstskolu kultūras institūcijas, studentus un darbiniekus, kā arī stiprinātu kultūras klātbūtni universitāšu un vietējo kopienu dzīvē.

“Parakstot šo memorandu, mēs vienojamies ne tikai cieši sadarboties kultūras jomā, organizēt konferences, kultūras pasākumus un izglītības programmas. Uzņemoties atbalstīt kultūru, mēs sakām “Jā!” humānākai un mierpilnākai pasaulei. [..] Kultūra palīdz cilvēkiem labāk saprast vienam otru. Iepazīstot savus kaimiņus, mēs daudz retāk jūtamies apdraudēti vai vientuļi, līdz ar to varam kopā darīt lielas lietas. Es novēlu, lai šī memoranda parakstīšana kļūst par spēcīgu impulsu aktīvai un auglīgai sadarbībai starp mūsu universitāšu studentiem un darbiniekiem daudzu gadu garumā un piesaista šim sadarbības tīklam aizvien jaunus dalībniekus,” atklāšanas uzrunā sacīja pasākuma namatēvs – LU rektors profesors Gundars Bērziņš

Iecerēts, ka universitāšu sadarbības tīkls kalpos par platformu Eiropas kultūras popularizēšanai un integrēšanai izglītības procesos, pieredzes apmaiņai kultūras, mākslas un izglītības jomās. Šobrīd sadarbības tīklam pievienojušās septiņas universitātes, bet tas ir atvērts jaunām partnerībām, lai paplašinātu kultūras mobilitātes iespējas Centrāl- un Austrumeiropas reģionā. Paredzēts, ka 2024. gada jūnijā tiks prezentēta arī interneta vietne “Universities4culture.eu” kā praktisks sadarbības instruments starp universitātēm.

Par CAMINO projektu

Atzīmējot 20 gadus kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā, septiņas universitātes no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, Ungārijas un Slovākijas laikā no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim kopīgi īsteno kultūras sadarbības projektu “CAMINO”. Partneru lokā ir arī filmu studija “VERY films” no Latvijas, kas 2024. gada laikā veidos dokumentālo filmu par kultūras dzīvi projekta partnervalstīs, bet asociētā partnera statusā iesaistīta Karaļa Danilo Universitāte Ukrainā (King Danylo University). Projekta mērķis ir izvērtēt, kādu ietekmi 20 gadi ES ir atstājuši uz šīm valstīm dažādos kultūras un vērtību aspektos, kā arī stiprināt saites kultūras un izglītības jomā starp Centrāl- un Austrumeiropas valstu universitātēm. “CAMINO projekts” kalpo arī par starta punktu augstskolu sadarbības tīkla izveidei. CAMINO projektu finansē Eiropas Savienības CERV programma.

Share

Related Content

Ar starptautisku kultūras sadarbības projektu atzīmēs iestāšanās ES divdesmitgadi
08.03.2024

Ar starptautisku kultūras sadarbības projektu atzīmēs iestāšanās ES divdesmitgadi