Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Lai īstenotu Latvijas Universitātes (LU) strukturālās pārmaiņas un veicinātu starpdisciplinaritāti, 2023. gada 16. novembrī LU Padome ar lēmumu ir atbalstījusi LU rektora Konsolidācijas priekšlikumu par piecu fakultāšu modeli, ietverot tajā 29 LU akadēmiskās iestādes.  

“Veidojot mūsdienīgu un efektīvā pārvaldībā sakņotu augstskolas struktūras modeli, mēs tiecamies uz augstāku kvalitāti studijās un izcilību zinātnē, sekmējot starpnozaru un komandu darba pieeju. Mūsu mērķis ir radīt apstākļus, lai katram būtu iespēja efektīvi īstenot savas izaugsmes potenciālu, veidojot adaptīvus plānus, izmantojot daudzveidīgu pētījumu piedāvājumu  un izvēloties akadēmiskas vai profesionālas karjeras ceļus. Līdz ar to ieguvēji ilgtermiņā būs gan darbinieki, gan studenti, gan arī Latvijas sabiedrība kopumā,” uzsver Latvijas Universitātes rektors profesors Indriķis Muižnieks. 

Jauno piecu fakultāšu modeli veidos LU Medicīnas, dabaszinātņu, matemātikas un datorikas fakultāte; LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte; LU Humanitāro zinātņu fakultāte; LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte un LU Juridiskā fakultāte. Šajās fakultātēs būs apvienotas 29 LU akadēmiskās iestādes.  

Augstskolas jaunās struktūras modeļa idejas attīstībā un izveidē līdz šim notikušas vairāk nekā 30 tikšanās un diskusijas, kuru laikā ar fakultāšu un zinātnisko institūtu darbiniekiem, studentiem, absolventu pārstāvjiem, LU senioriem, LU Padomi, kā arī LU Padomnieku konventu un Ekspertu padomi tika apspriesti universitātes attīstībā ieinteresētu sabiedrības grupu viedokļi.  

Lēmums stāsies spēkā ar 2024. gada 2. janvāri, paredzot pārmaiņas ieviest pakāpeniski. Lai pārmaiņu process neietekmētu augstskolas darbības nepārtrauktību, reformas ieviešanai paredzēts pārejas posms līdz 2024. gada 1. septembrim.  

LU Padomes priekšsēdētājs profesors Ivars Kalviņš uzsver: “Ar šo lēmumu par apvienoto fakultāšu modeli mēs esam uzsākuši vērienīgas un būtiskas pārmaiņas Latvijas Universitātes struktūrā ar nolūku koncentrēt spēkus, lai sasniegtu izcilību kā pētniecībā, tā studiju kvalitātē. LU jau šobrīd ir spēcīga un nopelniem bagāta universitāte. Tomēr  mums vēl ir daudz darāmā, lai spētu iekarot vietu pasaules labāko universitāšu galvgalī. Jaunais modelis ir pirmais solis uz pārmaiņām. Mūsu uzdevums ir sekmēt spēcīgu starpdisciplināru pētnieku komandu veidošanos LU fakultātēs un nodrošināt studentiem iespēju tajās piedalīties un apgūt modernākās pētniecības metodes. Apvienojot docētāju akadēmiskos spēkus un īstenojot tenūras profesūras ieviešanu, jaunās fakultātes spēs nodrošināt studentiem izcilākos mācībspēkus.”  

LU Medicīnas, dabaszinātņu, matemātikas un datorikas fakultātē ietilps Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Medicīnas fakultāte, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Ķīmiskās fizikas institūts, Astronomijas institūts, Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Materiālu mehānikas institūts, Bioloģijas institūts, Fizikas institūts, Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, Dabas resursu izpētes centrs.  

LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātē ietilps Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs. 

LU Humanitāro zinātņu fakultātē ietilps Humanitāro zinātņu fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Teoloģijas fakultāte, Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Vēstures institūts, Latviešu valodas institūts, Starptautiskais Indijas studiju institūts un Lībiešu institūts. 

LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte būs mainīts līdzšinējās LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes nosaukums, savukārt LU Juridiskā fakultāte saglabās līdzšinējo identitāti, turpinot sagatavot nozares profesionāļus un saglabājot savu identitāti nozares ilgtspējas nodrošināšanā.  

Veicot iekšējo konsolidāciju, Latvijas Universitāte, balstoties Ziemeļeiropas augstskolu labajā praksē, pilnveido organizatorisko struktūru, lai tādējādi celtu LU konkurētspējas izaugsmi, veicinātu personāla attīstību un nodrošinātu iespējami pilnvērtīgu studiju un zinātnes pārvaldību. Neraugoties uz pārmaiņām, visas LU studiju un attīstības programmas un zinātniskie projekti turpinās. 

Share