Uz mitohondrijiem mērķētās farmakoterapijas efektivitāte multiplās sklerozes modelī

V. Kluša
 

Pēc jaunākiem atzinumiem multiplās sklerozes  (MS) attīstības pamatā ir mitohondriālā disfunkcija un iekaisums, kas rada mielīna apvalka un aksonu destrukciju, neiroloģiskus traucējumus, tai skaitā smadzeņu baltās vielas un redzes nerva deģenerāciju.

Šī projekta ietvaros bija paredzēta  MS modelēšana,  izmantojot nesen ieteikto eksperimentālā autoimūnā encefalomielīta (EAE) modeli, ievadot rekombinanto žurkas mielīna oligodendricītu  glikoproteīna 1-125 ekstracelularo domēnu (rrMOGtgd), kas izraisa dzīvniekiem EAE. Modeļa optimizācijai izmantojām trīs eksperimentālās paradigmas (atsķirīgi MOG ievadīšanas režīmi) un trīs dažādas dzīvnieku sugas/līnijas, vispirms izmantojot no RSU Laboratorijas dzīvnieku audzētavas iegādātās līnijas - Wistar žurkas un C57Black peles. Tā kā tās bija nejūtīgas pret MOG ievadīšanu un ieguvām vāji izteiktus neiroloģiskus bojājumu simptomus, tad speciāli pasūtījām Lewis žurkas (no Charles River Laboratories, Vācija ), kas skaitās īpaši jutīgas pret stresa un iekaisuma faktoriem. Eksperimentu uzsākām decembra vidū, jo Lewis žurkas 7 nedēļu vecumā saņēmām novembrī, bet eksperimentu var veikt uz  pieaugušām žurkām (3 mēnešu vecām). Bez tam pēc laboratorijas dzīvnieku transportēšanas bija jāievēro attiecīgais adaptācijas un karantīnas laiks. Pašreizējā eksperimenta stadijā žurkām dinamiski attīstās EAE, par ko liecina samazinātais muskuļu tonuss un vāji izteiktas parēzes. To attīstība paredzama janvāra beigās. Tad arī paredzama  smadzeņu baltās vielas un redzes nerva morfoloģiska novērtēšana.  Turpinot šo projektu, pārbaudīsim jaunas modeļvielas (no OSI), kuru darbība balstās uz mitohondriālo procesu regulāciju. Efektivitātes gadījumā šādas darbības vielu pielietojums var izrādīties kā jauna farmakoterapijas perspektivitāte MS un citu mitohondriālo slimību (diabets, Parkinsona slimība, neiropātijas u.c.) ārstēšanā.