Projekta nosaukums Projekta numurs LU zinātniskais vadītājs

Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti

VPP-EM-2018/NEKP-0001 Līga Leitāne