Projekts "Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu" (Nr. 18-00-A01612-000017) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

Projekts tiek realizēts ar mērķi izpētīt un noteikt optimālus augšanas apstākļus segtajās platībās – siltumnīcās izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu audzētu tomātu un gurķu šķirnēm.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019.–30.09.2021.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte, struktūrvienība Bioloģijas institūts

Projekta partneri:

  • SIA “Getliņi EKO”,
  • z/s „Kliģēni”,
  • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Augu Aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihort”

Projekta darba grupa LU : vadošā pētniece/zinātniskā vadītājaAnita Osvalde, vadošais pētnieks Andis Karlsons, vadošā pētniece Gunta Čekstere

Projektā plānotās aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks veikta tomātu un gurķu minerālās barošanās stāvokļa izpēte veģetācijas sezonas garumā siltumnīcās ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu, barības šķīduma ķīmiskā sastāva rezultātu apkopošana un izvērtēšana, pasākumu izstrāde tomātu un gurķu minerālās barošanās apstākļu optimizēšanai un to efektivitātes pārbaude. Projektā tiks veikts kaitēkļu monitorings un derīgo kukaiņu aktivitātes izpēte, slimību ierosinātāju identifikācija un perspektīvo augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pētījumi, kā arī rekomendāciju izstrāde augu aizsardzības pasākumu veikšanai. Pētījumā tiks iekļauti arī bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi un dārzkopībā izmantojamie alternatīvie līdzekļi. Lai realizētu plānotās darbības tiks nodrošināta ražošanas/pētījumu platforma siltumnīcās, veikts nepārtraukts monitorings par visiem procesiem siltumnīcā, ražas un nestandarta produkcijas uzskaite, izstrādāto rekomendāciju īstenošana.

Projekta kopējais finansējums: kopējās izmaksas 475 035,86 EUR, t. sk.,  ELFLA atbalsts 427 532,27 EUR.  

LU finansējums: kopējās izmaksas 90 000,01 EUR, publiskais finansējums 81 000,01 (90%) EUR

Projekts noslēdzies, projekta ziņojums pieejams šeit.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. )

Atbalsta Zemkopības minstriijas un Lauku atbalsta dienests