Projekta nosaukums: Žurnāla “Mechanics of Composite Materials” izdošana 2021. gadā: 6 numuri angļu valodā un 6 numuri krievu valodā

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: direktore Aija Rozenšteine

Apstiprinātais finansējums: 28 500.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekts paredz nodrošināt LU zinātniskā žurnāla “Mechanics of Composite Materials” 2021. gada 6 numuru angļu valodā un 6 numuru krievu valodā redakcionālu sagatavošanu (rediģēšanu, maketēšanu) un tiražēšanu. Projektu realizē: galvenais redaktors Andris Čate, redaktors Aivars Lagzdiņš,redaktore Tatjana Gubina, projekta koordinatore Alija Jekibajeva, maketētājs datordizainers Aivars Pumpurs, tehniskais redaktors Tatjana Rituma, tehniskais redaktors Sergejs Vidinejevs, maketētājs datordizainers Olga Aniskeviča.

Projekta rezultāts:

2021. gadā Izdoti žurnāla “Mechanics of Composite Materials” 6 numuri angļu valodā un 6 numuri krievu valodā.