Projekta nosaukums: LU Prof. Dr. phil. Raivja Bičevska monogrāfijas "Sabiedrība bez pasaules. Valodas ontoloģija – Realitātes sociāla konstruēšana – Pasaules pieredzes robežas" publicēšana LU Akadēmiskajā apgādā

Projektu īsteno: LU Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: Aija Rozenšteine

Apstiprinātais finansējums: 3 771.00  EUR

Projekta īstenošanas periods: 15.08.2021.–15.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir izdot LU prof. dr. phil. Raivja Bičevska monogrāfiju, kurā (ņemot vērā pēdējo gadu pētījumus un publikācijas) tiek analizēta modernās Eiropeiskā tipa sabiedrības attīstība trīs fundamentālos aspektos: (1) ikdienas, zinātnes un sociāli politisko institūciju valodas aspektā, (2) sociāli konstruētas jēgas aspektā un (3) realitātes kontroles kāpinājuma un rezonanses ar pasauli zuduma aspektā.

Monogrāfijas 30 nodaļās (apt. 500 lpp. apjomā) tiek apkopota filozofu un zinātnieku skatījumi uz pēdējo divu gadsimtu Rietumu kultūras attīstību un izstrādāts jēdzieniskais aparāts šīs attīstības tvērumam, aprakstam un analīzei. Monogrāfija ne tikai iepazīstina latviešu valodā lasošo ar daudzām valodas un sabiedrības Attīstības teorijām, bet gan arī viena skatījuma ietvaros apkopo vairāku gadu pētījumus par Eiropas un Latvijas kultūras, sociāli politiskajiem un zinātniskajiem diskursiem. Monogrāfijas mērķauditorija pirmām kārtām ir studējošā jaunatne (humanitāro un sociālo zinātņu – īpaši filozofijas, vēstures, sociālās antropoloģijas, kultūras antropoloģijas, politikas zinātņu, lingvistikas, literatūrzinātņu studenti, taču vairākos aspektos (zinātnes un sabiedrības attiecības, zinātņu vēsture, dabas koncepta attīstība) arī dabas zinātņu studenti), pētniecisko institūciju līdzstrādnieki, kā arī visi interesenti, kurus saista modernās filozofijas, sociālo teoriju, valodas teoriju, modernās sabiedrības attīstības jautājumi.

Projekta uzdevumi ir monogrāfijas teksta literārās redakcijas veikšana, monogrāfijas maketa izveidošana, drukas darbu veikšana.

Projekta realizētāji ir LU Akadēmiskais apgāds. Redaktore Gita Kļaviņa, māksliniece Baiba Lazdiņa. 

Projekta paredzamais rezultāts ir monogrāfijas “Sabiedrība bez pasaules. Valodas ontoloģija – Realitātes sociāla konstruēšana – Pasaules pieredzes robežas” publicēšana 2021. gada decembrī. 

Projekta rezultāts:

LU Akadēmiskajā apgādā izdota LU Prof. Dr. phil. Raivja Bičevska monogrāfija “Sabiedrība bez pasaules. Valodas ontoloģija – Realitātes sociāla konstruēšana – Pasaules pieredzes robežas”