Projekta nosaukums: Eiropas nākotne – Latvijas skatījums

Projektu īsteno: LU Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: Inna Šteinbuka

Apstiprinātais finansējums: 3 000.00  EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2021.–10.12.2021.

Projekta apraksts:

Ņemot vērā Eiropas Komisijas ierosinājumu FORTHEM laboratorijas “Experiencing Europe” pētniekiem aktīvi iesaistīties Eiropas nākotnes konferencē, Inna Šteinbuka kā Latvijas laboratorijas vadītāja pēc konsultācijām ar LR Ārlietu ministriju (ĀM) ierosināja pētījuma izstrādi “Eiropas nākotne – Latvijas skatījums”.  Projekta vadītāja – Inna Šteinbuka (LU profesore, maģistru studiju programmas “Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija” direktore).

Šī projekta mērķis ir izstrādāt ziņojumu, kas balstītos sabiedriskās domas un piecu reģionālu fokusa grupu interviju rezultātos, kas savukārt palīdzētu  izstrādāt pamatnostādnes Latvijas dalībai Eiropas nākotnes konferencē.

Projekta uzdevumi: Paredzēts, ka ziņojuma izstrādāšanai tiks veikts pētījums, izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes – sabiedriskās domas aptauja visā Latvijā (aptauju veiks SKDS), kā arī fokusa grupu intervijas visos piecos Latvijas reģionos (Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale, Rīga). Formulējot aptaujas jautājumus, par pamatu tiks izmantots 2017. gada Ārlietu ministrijas uzdevumā veiktais SKDS pētījums. Šāda pieeja nodrošinās iespēju izanalizēt sabiedrības noskaņas dinamiku. Analītisko ziņojumu izstrādās FORTHEM laboratorijas pētnieki no LU, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Eiropas politikas pētniecības institūta un Latvijas Politologu biedrības. Sabiedriskās domas aptauju veiks SKDS.

Paredzamie rezultāti: Pamatojoties uz veikto pētījumu, tiks izstrādāts ziņojums, kura svarīgākās atziņas tiks prezentētas sabiedriskās apspriešanas laikā.

Pētījuma rezultāti palīdzētu izstrādāt pamatnostādnes Latvijas dalībai Eiropas nākotnes konferencē, iekļaujot iedzīvotāju viedokļus. Plānots, ka pētījuma rezultātus varētu prezentēt un apspriest 2021. gada nogalē – klātienē vai tiešsaistē, atkarībā no situācijas un valdības noteiktajiem ierobežojumiem. Pilnībā sagatavots ziņojums tiktu iesniegts LR Ārlietu ministrijai līdz 2021. gada 10. decembrim. Ziņojuma kopsavilkums tiks sagatavots arī angļu valodā un iesniegts FORTHEM “Experiencing Europe” laboratorijas dalībniekiem.

Projekta rezultāts:

Uz projektā veiktā pētījuma bāzes sagatavots un LR Ārlietu ministrijai iesniegts analītisks ziņojums, kas palīdzētu  Latvijas valdībai izstrādāt pamatnostādnes Latvijas dalībai konferencē par Eiropas nākotni. Ziņojuma kopsavilkuma sagatavošana angļu valodā un iesniegšana FORTHEM “Experiencing Europe” laboratorijas dalībniekiem.