Projekta nosaukums: Atbalsts zinātniskās publikācijas "Antibacterial and Anti-inflammatory Potential of Polyherbal Formulation Used in Chronic Wound Healing" publicēšanai "Open Access" žurnālā "Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine"

Projektu īsteno: LU Bioloģijas fakultāte

Projekta vadītājs: Ilona Mandrika

Projekta finansējums: 700.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 2021. gads

Projekta apraksts:

Piešķirtais finansējums paredzēts daļējai publicēšanas izmaksu segšanai “Open Access” žurnālā. Publikācijas "Antibacterial and Anti-inflammatory Potential of Polyherbal Formulation Used in Chronic Wound Healing" autori: Ilona Mandrika, Somit Kumar, Baiba Zandersone, Sujith Subash Eranezhath, Ramona Petrovska, Iveta Liduma, Arnolds Jezupovs, Valdis Pirags,Tatjana Tracevska.

Projekta rezultāts:

Publicēts zinātnisks raksts starptautiskā zinātniskā žurnālā