Projekta nosaukums: 2018. gada 31. maijā Satversmes aizsardzības birojā iegūto materiālu, kas atbilst SAB TSDC 2017. gada 23. oktobra 1. fonda 25 aprakstam, digitalizācija

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Administrācijas atbalstu grupa

Projekta vadītājs: eksperts Ojārs Stepens

Projekta finansējums: 9 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekts apraksts:

LPSR VDK personīgo un darba lietu reģistrācijas žurnāli digitalizēšana un sistematizēšana.

Projekta rezultāts:

  1. Avotu apstrāde un izpēte 960 stundas.
  2. Informācijas ievade kopējā resursā 960 stundas.