Foto: FORTHEM darba grupa.

Ar Latvijas Universitātes (LU) rektora profesora Gundara Bērziņa un Humanitāro zinātņu fakultātes dekāna pienākumu izpildītājas profesores Indras Karapetjanas uzrunu LU tika atklāta FORTHEM kopīgās Eiropas valodu, kultūru un komunikācijas bakalaura studiju programmas izstrādes darba grupas tikšanās.

Partneri no Valensijas Universitātes (Spānija), Maincas Johannesa Gūtenberga universitātes (Vācija), Jiveskiles Universitātes (Somija), Burgundijas Universitātes (Francija) un Opoles Universitātes (Polija) bija ieradušies klātienē. Attālināti sanāksmē līdzdarbojās kolēģi no Sibiu Luciana Blaga universitātes (Rumānija), Agderas Universitātes (Norvēģija) un Palermo Universitātes (Itālija).

Iecerētā bakalaura līmeņa studiju programma ir unikāls projekts ar mērķi sniegt iespēju studentiem apgūt Eiropas valodas un kultūru, doties vairākās mobilitātēs, kā arī studiju noslēgumā iegūt Eiropas grādu un starptautiski atzītu kopīgu diplomu.

Tikšanās darba kārtībā bija jautājumi par kopīgās studiju programmas izstrādes statusu, tika prezentēti partneru sagatavotie studiju plāni un moduļi, pārrunātas sadarbības līguma nianses, aplūkots FORTHEM daudzvalodības kartējums, kā arī pārrunāti jautājumi saistībā ar programmas finansējumu, mobilitātes nodrošināšanas iespējām, studiju rezultātu atzīšanu un citiem administratīviem aspektiem.

Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar LU vēsturisko ēku un Akadēmisko centru, kā arī apmeklēja arī Vecrīgu un Jūrmalu.

Share