Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

7. maijā Ministru kabinets apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto rīkojuma projektu “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijai”. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu nacionālo interešu objekti ir teritorijas un objekti, kas nepieciešami būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai, dabas resursu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai.

Turpmākai LU Akadēmiskā centra attīstībai šobrīd aktīvi notiek finansējuma piesaiste. Galvenie finansējuma avoti plānoti no nekustamo īpašumu konsolidācijas, starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības fondiem, kā arī tiek izskatīti citi valsts un publiskā sektora atbalsta mehānismi, kā arī publiskā un privātā partnerība.

“Nacionālo interešu objekta statuss skaidri parāda, ka Latvijas Universitāte jau izsenis pieņēmusi pareizo lēmumu Rīgā veidot divus attīstības centrus – vēsturisko (Raiņa bulvārī 19) un jauno LU Akadēmiskajā centrā, tur koncentrējot lielāko daļu studijas un zinātnisko darbību. Šis statuss ir ne tikai politisks apliecinājums tam, ka esam stratēģiskais partneris sabiedrības vajadzību risināšanā, bet arī sava veida “zaļais koridors” mūsu nākotnes ieceru un projektu īstenošanai šeit, Torņakalnā. Vienlaikus Akadēmiskā centra attīstība cieši saistīta ar Rīgas pilsētas un valsts nozīmes infrastruktūras attīstību un ar to saistītajiem izaicinājumiem,” uzsver LU rektors prof. Gundars Bērziņš.

Share