© Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments.

Valdība apstiprinājusi Ministru kabineta (MK) Apbalvošanas padomes priekšlikumu un piešķir MK Atzinības rakstu 45 personām, tostarp, Latvijas Universitātes (LU) profesoram Aldim Puķītim, LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniecei Laimutei Balodei un LU Padomes loceklei Mārītei Seilei. 

MK Atzinības raksts dibināts, lai privātpersonām, arī ārvalstniekiem, izteiktu valdības atzinību par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomās. 

Par pašaizliedzīgu darbu pacientu ārstēšanā un izmeklēšanas metožu attīstībā, kā arī jauno speciālistu sagatavošanā, MK Atzinības raksta piešķiršana apstiprināta LU Medicīnas fakultātes profesoram un VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centra vadītājam Aldim Puķītim

Ar MK Atzinības rakstu godinās LU Latviešu valodas institūta vadošo pētnieci, filoloģijas zinātņu doktori Laimuti Balodi par ieguldījumu latviešu valodas pētniecībā un latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā un popularizēšanā ārvalstīs.  

Savukārt LU Padomes loceklei Mārītei Seilei MK Atzinības rakstu piešķir par ieguldījumu skolotāju atbalsta sistēmu veidošanā, metodisko materiālu izstrādē, STEM izglītības popularizēšanā un sadarbības veicināšanā starp vispārējās izglītības, augstākās izglītības un uzņēmējdarbības vidi. 

No sirds sveicam un lepojamies!

Share