Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Esi viens no Latvijas Universitātes (LU)! Konkurss vienotajā uzņemšanā jau finiša taisnē – reģistrējies studijām un slēdz studiju līgumu no 31. jūlija līdz 4. augustam atbilstošajā LU fakultātē vai filiālē.

No 31. jūlija līdz 1. augustam, slēgt līgumu jāierodas tiem reflektantiem, kas studiju vietu ieguvuši konkursa 1. kārtā. Savukārt, iegūstot studiju vietu LU 2. kārtā, līgums jānoslēdz attiecīgajā fakultātē vai filiālē no 2. augusta līdz 4. augustam.   

Reflektants reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru. 

Ja reflekantam ir mobilais elektroniskais paraksts (eParaksts mobile), reģistrēties un studiju līgumu var parakstīt elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt zemāk minētos dokumentus LU Informatīvajā sistēmā. 

Nepieciešamie dokumenti, slēdzot studiju līgumu: 

  • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu; 
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus; 
  • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.); 
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem; 

! Nenoslēdzot studiju līgumu noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām. 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks koledžas un bakalaura līmeņa programmās: fakultātēs un filiālēs.  

Gaidām Tevi LU studentu pulkā!  

Share

Related Content

Uzzini vienotās uzņemšanas konkursa pirmās kārtas rezultātus!
28.07.2023

Uzzini vienotās uzņemšanas konkursa pirmās kārtas rezultātus!

Latvijas Universitāte saņem visvairāk studētgribētāju pieteikumu
25.07.2023

Latvijas Universitāte saņem visvairāk studētgribētāju pieteikumu