No 14. jūlija iestartējam vasaras uzņemšanā Latvijas Universitātes (LU) koledžas un bakalaura studiju programmās 2023./2024. akadēmiskajam gadam. Elektroniskā pieteikšanās vienotajā uzņemšanā portālā Latvija.lv un klātienē noritēs līdz 24. jūlijam. 

LU sniedz iespēju studentiem iegūt, stiprināt un paplašināt savas zināšanas un prasmes plašā zinātņu spektrā – dabaszinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs un sociālajās zinātnēs. 

Pirms pieteikšanās aicinām iepazīties ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem, uzņemšanas kārtību un sagatavoties iestājpārbaudījumiem, ja tādi ir paredzēti. Iespējams var noderēt LU piedāvātie sagatavošanās kursi

Ja reflektants beidzis vidusskolu, sākot no 2004. gada, viņš piedalās kopējā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Ja nepieciešamie centralizētie eksāmeni nav nokārtoti vai arī reflektants/-e vēlas uzlabot to rezultātu, centralizētos eksāmenus var nokārtot LU Pirmsstudiju mācību centrā. 

UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA  

Iesniegt pieteikumu koledžas un bakalaura līmeņa studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstkolu Vienotās uzņemšanas punktos. Elektronisko pieteikšanās iespēju var izmantot tie reflektanti, kuri ir 2019.–2023. gada vidusskolu absolventi. 

Augstskolu uzņemšanas punktos var atšķirties pieņemšanas laiki pieteikumu iesniegšanai. Lūdzam sekot līdzi: Uzņemšanas punktu adreses un darba laiki bakalaura līmeņa studijām. 

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR EKSĀMENU REZULTĀTU PIELĪDZINĀŠANU, IESTĀJOTIES LU 

Informējam, ka ir mainīta eksāmenu rezultātu pielīdzināšanas kārtība un ir ieviesta jauna vērtēšanas sistēma studentu uzņemšanai. Proti, vietnē Likumi.lv ir pieejami 2022. gada 13. decemrī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās.  

Jaunā vērtēšanas sistēma paredz ka, uzņemot studentus augstskolās, šī gada augstākās pakāpes eksāmena vērtības koeficients ir viens, optimālā līmeņa – 0,75, bet vispārīgā – 0,50. Tiem, kas skolu pabeiguši pērn vai vēl agrāk, eksāmenu vērtība būs 0,75 – tātad, augstākās pakāpes kārtotājiem ir priekšrocības. 

Ja rodas kādi jautājumi par uzņemšanu, droši sazinies ar LU. 

  • Zvani: 67034444 
  • Raksti: studijas@lu.lv   
  • Nāc uz Studiju servisa departamentu, Raiņa bulv. 19, 125. telpa 
  • Sazinies Whatsapp: 28014966 

Aktuālo informāciju par studiju programmām iespējams uzzināt vietnē www.gribustudet.lv, ar uzņemšanas kārtību var iepazīties LU mājaslapā.  

Studē drosmīgi – pievienojies Latvijas Universitātes saimei! 

Share

Related Content

Turpinās uzņemšana klātienē. Tiekamies Latvijas Universitātē!
18.07.2023

Turpinās uzņemšana klātienē. Tiekamies Latvijas Universitātē!

Latvijas Universitāte kļūst par līderi pirmajā pieteikumu iesniegšanas dienā
14.07.2023

Latvijas Universitāte kļūst par līderi pirmajā pieteikumu iesniegšanas dienā