KAD?

Noteiktos datumos jūlijā

KUR? Latvijas valsts portālā
 

Pieteikumu veidot un apstiprināt var tikai reflektants pats, izmantojot drošu autentifikācijas līdzekli.

Izveidot elektroniski un apstiprināt  pieteikumu, nenākot klātienē, reflektants varēs pats:

  • ja vidējā izglītība ir iegūta Latvijā un vidējās izglītības dokumenta dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros (Latvijas vidusskolu absolventiem, sākot no 2019. gada, dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros, agrāku gadu absolventiem tie var nebūt)
  • ja centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais tests;
  • ja esi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
  • ja tiek izpildītas uzņemšanas prasības izvēlētajās studiju programmās un nebūs nepieciešami citi dati, kuri nav pieejami vienotajos datu reģistros (piemēram, esi atbrīvots no CE, ir atsevišķas priekšrocības, kuras jāapliecina ar dokumentiem u.c.)
  • ja ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā.

Uz augstskolu uzņemšanas punktiem NAV jāiet.

E-pakalpojums pieteikuma izveidošanai un apstiprināšanai ir pieejams ar šādiem autentifikācijas līdzekļiem:

  • internetbankām;
  • drošu elektronisko parakstu;
  • eParaksts mobile;
  • personas apliecību (eID).