LU fonda buklets

Līdz 2022. gada 6. jūnijam  Latvijas Universitātes (LU) fakultāšu, institūtu, aģentūru un citu struktūrvienību darbinieki ir aicināti pieteikt projektus dabaszinātnēs un medicīnā finansējuma saņemšanai, ko atbalsta SIA “Mikrotīkls”.

6. maijā plkst. 10.00 un 13.00 būs iespēja piedalīties attālinātā sanāksmē par projektu pieteikumu sagatavošanu, kur varēs uzdot jautājumus un uzzināt sīkāku informāciju par konkursu. 

Lai pieteiktu projektu, aizpildīta pieteikuma forma latviešu vai angļu valodā (skat. zemāk) ar pievienotajiem materiāliem ir elektroniski jānosūta LU fondam uz fonds@fonds.lv .   

Līdz šim projektu pieteikumi bijuši ļoti dažādi, kā vienu no pēdējā laika veiksmīgākajiem projektiem LU fonds min LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu veikumu, kurā derīgais izraktenis tika pārvērsts gaumīgā izejmateriālā – krāsā

Tāpat lielu ieguldījumu sabiedrībai ir sniedzis projekts, kurā tika radīta jauna iekārta ātrākai sepses diagnostikai. Iekārta glābj cilvēku dzīvības un palīdz noteikt diagnozi daudz ātrāk, nekā to bija iespējams izdarīt iepriekš. 

Nedaudz neparasts, taču ļoti vērtīgs ir bijis projekts "Ekspedīcijas uz Antarktīdu", kurā LU pētnieki divu mēnešu laikā savāca aptuveni 300 kilogramus dažādus paraugus un veica lauka mērījumus. Ievāktos pētnieku materiālus joprojām turpina izmantot LU Medicīnas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Bioloģijas un Ķīmijas fakultātes studenti. 


Konkursa pieteikuma veidlapa LV | Konkursa pieteikuma veidlapa EN

Kontaktpersona jautājumiem par konkursu:  

Laila Kundziņa, LU fonda izpilddirektore  
E-pasts: laila@fonds.lu.lv  
Mob.: +371 29212426 

Share