Rakstu krājums "Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā". Foto: Kristians Luhaers, LNB.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) apgādā ir iznācis rakstu krājums "Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā". Tajā apkopoti LNB un Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes kopīgi rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē lasītie referāti.

Konference notika Latvijas valsts simtgades programmas projekta "Latvijas valstiskuma vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā" ietvaros – 2017. gada 7.–9. septembrī LNB.

Krājuma iekļautie raksti aptver daudzveidīgu tēmu loku, kas saistās ar aizvēstures beigu posma un viduslaiku sākuma norisēm Austrumbaltijas reģionā. To autori ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Lielbritānijas pētnieki. Krājuma sastādītājs ir LU asociētais profesors Dr. hist. Andris Šnē.

Rakstu krājums izdots ar Kultūras ministrijas, Latvija Universitātes un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Share