Konkurence starp zinātniskajām institūcijām par ārējā finansējuma piesaisti gan Eiropā, gan Latvijā no gada uz gadu pieaug. Zinātnisko institūciju un pētnieku individuālā kapacitāte projektu pieteikumu sagatavošanā un projektu īstenošanā ir būtisks faktors šajā konkurencē. Latvijas Universitātē tiek īstenoti vairāki pētnieku motivēšanas pasākumi projektu pieteikumu sagatavošanai un piesaistei.

Jau trešo gadu pētnieki humanitārajās un sociālajās zinātnēs, piesaistot pētniecības projektus noteiktās programmās, saņem finansiālu bonusu Zinātnes izcilības un komercializācijas programmas ietvaros (LU Rīkojums Nr. 1/312). Kopš pagājušā gada Zinātniskās darbības atbalsta programmā (LU Rīkojums Nr. 1/148) ir pieejams finansiāls atbalsts zinātnisko projektu pieteikumu sagatavošanai.

LU rektors Prof. Indriķis Muižnieks norāda, ka projekti veido universitātes zinātniskās darbības un starptautiskās atpazīstamības pamatu. “Kopumā LU ir pati veiksmīgākā projektu pieteicēja Latvijā gan “Apvārsnis 2020”, gan Eiropas Savienības struktūrfondu, gan nacionālajā fundamentālo un lietišķo pētījumu programmā. Tomēr šie panākumi pa struktūrvienībām ir sadalīti visai nevienmērīgi. Mūsu īpašā vēlme un uzdevums ir audzēt sekmīgo projektu skaitu tām fakultātēm un institūtiem, kuriem līdz šim sekmējies mazāk, palīdzēt projektu iesniedzējiem atrast jaunas perspektīvas pētniecības programmas, noformēt projektu pieteikumus un tāmes, atbilstoši naudas devēju specifiskajiem nosacījumiem”.

Iepriekš minētās atbalsta aktivitātes ir sākums plašākai projektu atbalsta programmai. 2018. gada izskaņā īstenotā LU pētnieku aptauja (200 respondenti) un projektu administratīvā personāla diskusija atklāj, kā projektu pieteikumu sagatavošanas un projektu īstenošanas procesu universitātē var pilnveidot, padarot to efektīvāku visās universitātes struktūrvienībās. LU pētnieki norādīja, ka uzlabojumi nepieciešami gan administratīvā atbalsta palielināšanā, gan universitātes iekšējo procesu atvieglošanā, padarot tos ātrākus un efektīvākus, kā arī atbalsts nepieciešams pētnieku kapacitātes stiprināšanai.

Piesaistot ES finansējumu, Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas un Eiropas Sociālā fonda SAM 8.2.3.projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē” ietvaros Zinātnes departaments ir uzsācis darbu pie projektu pieteikšanas un īstenošanas procesa pilnveidošanas un efektīvākas pētnieku atbalsta programmas izstrādes. Pētniekiem būs pieejamas apmācības gan par dažādiem projektu konkursiem, tostarp “Apvārsnis 2020”, gan par projektu īstenošanas juridiskajiem, finanšu, komercializācijas jautājumiem, gan par projektu pārvaldības instrumentiem. LU darbiniekiem jau nākamā studiju gada sākumā būs pieejama projektu pieteikšanas un īstenošanas rokasgrāmata, bet LU tiešsaistes vietnē būs pieejamas dažādas ar projektiem saistītas dokumentu sagataves, aktuālie pieteikumu projektu konkursi un cita noderīga informācija.

Patlaban ir uzsākts uz individuālo sniegumu orientētas akadēmiskās darbības atbalsta pilotprojekts “Projekta atbalsta centrs” (PAC). Tā sākuma fāzē tiks piesaistīti speciālisti, kuri praktiski atbalstīs pētniekus starptautisku projektu pieteikumu sagatavošanā un projektu īstenošanas uzsākšanā. Pilotprojekta laikā tiks izvērtēti arī nākotnē nepieciešamie papildu resursi atbalsta sniegšanai un pētniekiem nepieciešamie efektīvākie atbalsta veidi.

Pašlaik esam aktīvā pārmaiņu procesā, lai nodrošinātu LU pētniekiem pēc iespējas labākus apstākļus projektu pieteikšanai un īstenošanai. Aicinām LU darbiniekus, kuriem nebija iespēja izteikt savus priekšlikumus pētnieku aptaujā vai diskusijā, rakstīt Zinātnes departamenta direktoram Justam Dimantam (e-pasts: justs.dimants@lu.lv).

Share