25. un 26. oktobrī Latvijas Universitātes Dabas mājā (Jelgavas ielā 1) notiks starptautiska konference “7. Baltijas ģenētikas kongress”.

Konferences atklāšanas pasākumā dalībniekus uzrunās LU rektors profesors Indriķis Muižnieks un Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja akadēmiķe Baiba Rivža. Konferences organizatoru vārdā uzstāsies Latvijas Universitātes profesors Īzaks Rašals. Konferences laikā šogad notiks četras plenārās sesijas, kurās uzstāsies prominenti zinātnieki no Baltijas valstīm, Vācijas un Turcijas, kā arī trīs sekcijas, kuru laikā tiks apskatītas aktualitātes augu un dzīvnieku ģenētikā, un teorētiskie un praktiskie aspekti ģenētikas pielietojuma selekcijā. Konferences gaitā tiks nolasīti 29 mutiskie referāti un prezentēti 55 stenda referāti. Konferencē piedalīsies vairāk nekā 100 dalībnieku no deviņām valstīm. Jau kopš 1992. gada Baltijas ģenētikas kongresi tiek regulāri organizēti kādā no trim Baltijas valstīm – 1. Baltijas ģenētikas kongress notika Viļņā, Lietuvā; 6. Baltijas ģenētikas kongress notika 2015. gadā Tartu, Igaunijā. Šī gada konferenci organizē LU Bioloģijas fakultāte un Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrība. Konferenci atbalsta Latvijas Universitāte un Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts “Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte”. Pilnu konferences programmu un referātu tematus var skatīt konferences mājaslapā. Konferences dalībnieku referātu abstrakti ir publicēti LU zinātniskajā izdevumā “Environmental and Experimental Biology”, kas pieejams internetā. Finansiāls atbalsts no projekta ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/016        Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā - ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte

Share