Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu Bibliotēkā, Jelgavas ielā 1, 26. septembrī atklāta LU 99. gadadienai veltīta Bibliotēkas veidotā izstāde “Pēc mirkļa 100 gadi: Latvijas Universitātes Sports”.

Ar LU rektora profesora Indriķa Muižnieka, rektora vietnieka studentu un sociālajos jautājumos Jāņa Stoņa, LU Sporta centra direktora Uģa Bisenieka, Bibliotēkas direktores Mārītes Savičas, bijušo sportistu, darbinieku un LU karsējmeiteņu līdzdalību trešdien, 26. septembrī, atklāta LU sportam veltītā izstāde. Atklājot izstādi, LU rektors I. Muižnieks uzsvēra, ka “šī ir maza Latvijas Universitātes 99. jubilejas ieskaņa. Universitātes dzīvē ir daudz dažādu aktivitāšu, piemēram, dažādi amatiermākslas kolektīvi. Un, protams, nevar iztikt arī bez sporta. Tas, kas iegūts ar sporta palīdzību, noder akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, kā arī izglītībā, jo sportistus raksturo neatlaidība un kopības sajūta. Sports Latvijas Universitātē bijis vienmēr. Lai nezaudējam savu aktivitāti un dzīvesprieku!” Savukārt LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča atzina, ka “šī krāšņā, Bibliotēkas kolēģu veidotā izstāde, tapusi par godu Latvijas Universitātes jubilejai. Tajā akcentēti tikai paši būtiskākie fakti par sportu Latvijas Universitātē. Šis bija liels, skrupulozs un rūpīgs komandas darbs.“ LU Bibliotēkas izstāde “Pēc mirkļa 100 gadi: LU Sports” tapusi, sagaidot augstskolas 100. jubileju 2019. gadā. Šajā izstādē atspoguļota LU sporta attīstība no LU dibināšanas 1919. gadā līdz 2018.gadam. Izstādē sniegts ieskats 12 komandu un individuālo disciplīnu sporta veidu attīstībā gandrīz 100 gadu pastāvēšanas laikā un tā ir pieejama tradicionālā un stendu formātā. Tradicionālajā izstādē interesenti aicināti iepazīties ar izcilu LU sportistu/meistarkomandu sasniegumiem pirmskara periodā un mūsdienās – kausiem, medaļām, diplomiem, fotogrāfijām, rekvizītiem, u.c. Savukārt stendu izstādē sniegts īss ieskats LU sporta veidu attīstībā kopš LU dibināšanas līdz pat 2018. gadam, atspoguļojot būtiskākos sasniegumus un ievērojamākos sportistus, kuri LU un Latvijas vārdu nesuši pasaulē šādos sporta veidos - airēšanā, basketbolā, cīņas sportā, futbolā, galda tenisā, handbolā, šahā, orientēšanās sportā, slēpošanā, vieglatlētikā, vingrošanā, volejbolā. Šis jau ir septītais gads, kopš LU Bibliotēka gatavo šāda veida izstādes. Iepriekšējos gados tās ir bijušas izstādes gan par LU rektoriem, LU mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un LU nozīmīgām personībām, gan par studentu un mācībspēku studiju procesu, ikdienu un svētkiem, gan Bibliotēkas dārgumiem un LU Rakstiem. Izstāde veidota sadarbībā ar LU Sporta centru, Latvijas Sporta muzeju un personīgi Solvitu Lomanovu, Latvijas Basketbola muzeju un personīgi Aiju Ertu, vairākiem sporta veidu pārstāvjiem, kas piesātinājuši izstādi ar dzīvām liecībām un nozīmīgiem stāstiem un nesuši LU vārdu pasaulē.

Share