Latvijas Universitāte piedāvā daudzveidīgas mūžizglītības aktivitātes, kas ļauj ne tikai papildināt iepriekš iegūtās zināšanas, bet arī apgūt jaunas, iepriekš nezināmas jomas. LU mūžizglītības aktivitātes pieejamas arī Latvijas reģionos LU filiālēs Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā. Attīstot mūžizglītību, LU vienlaikus papildina studiju piedāvājumu, attīsta zinātni, Latvijas ekonomiku, veicinot sabiedrības izaugsmi, kopj latviešu valodu un kultūru, stiprina dažādu kultūru tradīcijas un starptautiskos sakarus.

LU piedāvā mūžizglītības kursus, seminārus, vasaras skolas, karjeras izglītības pasākumus un citas aktivitātes, kā arī piedāvā apgūt studiju kursus klausītāja statusā gan pieaugušo auditorijai, gan jauniešiem, gan skolēniem un to vecākiem dažādās jomās Rīgā un LU filiālēs. LU mūžizglītības aktivitāšu īstenošana notiek gan klātienē, gan attālinātā režīmā.

Aktuālo mūžizglītības piedāvājumu skatīt sadaļā par tālākizglītības kursiem vai bukletā “Mūžizglītības iespējas Latvijas Universitātē 2023. gadā

Mūžizglītības procesus Latvijas Universitātē pārauga Akadēmiskā departamenta Mūžizglītības nodaļa, kuras galvenie uzdevumi ir

  • sekmēt LU mūžizglītības pakalpojuma klāsta attīstību,
  • sniegt atbalstu LU struktūrvienībām mūžizglītības īstenošanas procesā,
  • veicināt LU iesaisti ES un citu fondu projektos un iepirkumos,
  • nodrošināt mūžizglītības attīstības metodisko vadību un procesa regulējuma izstrādi.

LU Akadēmiskā departamenta Mūžizglītības nodaļas vadītāja