Ieteikumi studijās

Sekmīgas studijas augstskolā atkarīgas no daudziem faktoriem: studenta personības, studiju izvēles motivācijas, iepriekš apgūtām mācību iemaņām , izjustā sociālā atbalsta un piederības izjūtas universitātes sociālajai videi, kā arī materiālā stāvokļa. Ikviens students reizēm jautā sev, kā uzlabot savu mācību darbu, kā gūt lielākus panākumus, dziļākas zināšanas un kā savai izaugsmei vislabāk izmantot studiju laiku universitātē. Gribam piedāvāt Studentu servisā sagatavotus, pašpalīdzības IETEIKUMUS STUDIJĀS, kas varētu būt noderīgi attiecībā uz akadēmisko darbu, savstarpējām attiecībām, personīgas dabas jautājumiem, kuri atsaucas uz indivīda labklājību, tātad arī studijām. Nevar piedāvāt vienotu recepti visiem, jo katram cilvēkam, ir sava pieredze, kas nosaka to kādi jautājumi katru nodarbina vairāk. Ir iespējams, ka tu šeit varētu atrast ko noderīgu  Iesakām iepazīties ar ieteikumiem studijās. Varbūt, ka tev izdosies atrast kādu atbildi uz šobrīd sev aktuālu jautājumu, kas ļaus tev labāk justies un produktīvāk virzīties uz saviem mērķiem, vai arī palīdzēs atpazīt kādus jautājumus par kuriem būtu vērts konsultēties.  
I  STUDIJU UZSĀKŠANA 
Studiju uzsākšana. Kam pievērst uzmanību?
Studiju ikdiena. Ieteicamā rīcība
Sadarbība ar vecāko kursu studentiem – mentoriem
Ja ģimenē esi pirmais, kurš studē augstskolā
Vecāku atbalsts, uzsākot studijas II STUDIJU MOTIVĀCIJA  
Veiksmīga studenta rīcība
Efektīvi studiju ieradumi
Laika plānošana
Motivācijas attīstīšana
Bailes no neveiksmes
Vilcināšanās iemesli
Kā pārvarēt vilcināšanos
Mērķu uzstādīšana
 
III STUDIJU PRASMES
Lekciju pieraksti
Aktīvā klausīšanās
Mācību uzdevumu izpildes uzsākšana
Akadēmiskie rakstu darbi
Uzrakstītā referāta pārbaude
Diskusija- argumentēšana
Līdzdalība semināros
Gatavošanās eksāmeniem
 
IV PERSONĪBAS RESURSI UN RISKI 
Dzīvesspēks
Dzīvesspēka attīstīšana
Pašcieņa
Problēmu risināšana
Sabalansēta ikdiena
Stresa izpausmes
Stresa pārvaldīšana
Ilgas pēc mājām
Vientulība
Sociālā trauksme
Pastāvīga trauksme
Personības no alkohola atkarīgo ģimenēm. Dzīves atziņas.
Atkarība no datoriem
Pārrautas attiecības
Grūtības intīmās attiecībās
Depresija
Palīdzība draugam, kurš domā par pašnāvību
Ja pārciesta seksuālā vardarbība
Drauga palīdzība vardarbībā cietušajam
Pasargāšanās no ļaunprātības
Ēšanas ieradumi
Alkohola lietošana
Konfliktu risināšana

Ieteikumu sagatavošanā izmantoti: Eiropas un pasaules vadošo universitāšu Interenta resursi. LU veikto 1.kursa studentu psiholoģiskās  adaptācijas  pētījumu rezultāti: 2000/ 2001; 2001./2002., 2002./2003. un 2006./2007. akadēmiskajos gados. Pētījumu veica: S. Miezīte & S. Voitkāne Literatūras saraksts