Innovative health solutions for thermal spa regions - InnovaSPA

Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju centrs (ESASAC) ar 2018. gada jūliju ir uzsācis dalību Eiropas Savienības (ES) Interreg Europe programmas projektā “Inovatīvi risinājumi veselībai termālo SPA reģionos (InnovaSPA). Projekts tiks īstenots divās fāzēs, no kurām pirmā – izpētes un pieredzes apmaiņas fāze, ilgs 2.5 gadus, bet otrā – ieviešanas fāze, ilgs 2 gadus. Projekta vadošais partneris ir no Francijas Overņas reģiona – asociācija “Thermauvergne”. Pārējie projekta partneri ir no Ungārijas – Debrecenas Universitāte; Varmijas un Mazūrijas Reģionālā attīstības aģentūra no Olštinas, Polijā; Centra reģiona Reģionālās attīstības aģentūra no Rumānijas; Lietuvas Inovācijas centrs; Porto Universitāte no Portugāles; Savinjskas reģiona Reģionālās attīstības aģentūra no Slovēnijas.

Projekta mērķis ir uzlabot esošos politikas instrumentus, kas atbalsta zināšanu pārnesi un veicina inovācijas iespējas triple helix sadarbības modeļa partneru starpā veselības profilakses un uz termālajiem resursiem balstītas kūrortu rehabilitācijas un spa jomās, lai palīdzētu uzkrāt zināšanas un rast inovatīvus risinājumus veselīgam dzīves veidam. InnovaSPA projekts vērsts uz sociālo izaicinājumu, kas saistīti ar sabiedrības novecošanu, risināšanu un tā mērķis ir parādīt, ka termālo un dabas resursu izmantošana, ieviešot inovatīvus pakalpojumus un veselības aprūpes risinājumus, varētu būt nozare ar milzīgu potenciālu veselības aprūpes uzlabošanai. Veselīgam dzīves veidam un profilaksei jākļūst aizvien pieejamākai  projekta teritorijā, sniedzot lietotājiem plašākas pielietojuma perspektīvas.

Projekta InnovaSPA mērķi:

  1. Veicināt starpreģionālu informācijas un prakšu/pieredzes apmaiņu starp 8 projekta partneriem.
  2. Uzlabot tādu politiku un programmu īstenošanu, kas saistītas ar veselības profilaksi un termālo resursu izmantošanu.
  3. Īstenot konkrētus pasākumus projekta partneru izstrādāto Rīcības plānu ietvaros, pamatojoties uz starpreģionālo informācijas un prakšu/pieredzes apmaiņu.

Projekta beigās sasniedzamie rezultāti

  1. 8 partneru Rīcības plānu ietvaros uzlaboti politikas instrumenti.
  2. Vismaz 16 projekta partneru identificētas labās prakses veselības profilakses un termālo resursu izmantošanas jomā
  3. Reģionālā analīze nepieciešamo uzlabojumu īstenošanai un 8 studiju vizītes 8 projekta partneru reģionos
  4. 8 Rīcības plāni, kurus izstrādājuši projekta partneri, inovatīvu pasākumu īstenošanai veselības profilakses un termālo resursu izmantošanas jomās.  

 2021.g. 28.aprīlī norisinājās InnovaSPA tiešsaistes studiju vizīte Latvijā, kur labas prakses piemērus kurortoloģijā, medicīniskajā rehabilitācijā, SPA medicīnā, kosmetoloģijā un veselības tūrisma attīstībā prezentēja pārstāvji no LR Ekonomikas ministrijas, LIAA, Nacionālā veselības dienesta, Latvijas veselības tūrisma klastera, Nacionālais rehabilitācijas centra "Vaivari", Jūrmalas domes, Madara Cosmetics, u.c. (PASĀKUMA PROGRAMMA). Pasākuma ierakstu ir iespējams noskatīties  InnovaSPA Facebook lapā.

 

Projekta ieviešanas periods: 2018.g. jūnijs –2022. g. novembris

Projekta budžets: 1,346,163.00 EUR, t.sk. ERAF 1,130,255.05 EUR

Vairāk informācijas par projektu, lūdzu, skatiet: https://www.interregeurope.eu/innovaspa/

Papildus informācijai, lūdzam, sazināties ar LU Eiropas sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra (www.lu.lv/cets) pārstāvi Zani Zeiboti (e-pasts:  zane.zeibote@gmail.com; tel.: 29417214).

 

Ziņas

InnovaSPA│4th Newsletter released (ENG)

InnovaSPA│Ceturtais ziņu lapas izdevums (LV)

InnovaSPA│Izdots trešais ziņu lapas izdevums (LV) 

InnovaSPA│2nd Newsletter has been produced (ENG)

InnovaSPA│Publicēts otrais ziņu lapas izdevums  (LV)

LU ESASAC š.g. 28. aprīlī rīko projekta InnovaSPA tiešsaistes studiju vizīti (LV)

Norisinājās projekta “Inovatīvi risinājumi veselībai termālo SPA reģionos – InnovaSpa” Latvijas ekspertu darba grupas seminārs (LV)

InnovaSPA I 1st newsletter has been produced (ENG)

InnovaSPA I The study visit in the Auvergne-Rhône-Alpes region of France (ENG)

InnovaSpa - Projekta InnovaSpa studiju vizīte Uverņas-Ronas-Alpu reģionā Francijā (LV)

InnovaSpa I The 2nd Latvian InnovaSpa stakeholders’ workshop took place on 11 January 2019 (ENG)

Otrā InnovaSpa projekta sanāksme 2019. gada 11. janvārī (LV)

InnovaSPA I The 1st stakeholders meeting of the InnovaSPA project at the University of Latvia (ENG)

LU piedalās ES projektā “Inovatīvi risinājumi veselībai termālo SPA reģionos” (LV)

   

Lejupielādējiet arī InnovaSPA BROŠŪRU

  

   

The InnovaSPA Virtual Study Visit in Latvia (28.04.2021)

The Natural Resources of Latvia - Introduction into the InnovaSPA Virtual Study Visit in Latvia (28.04.2021)

The virtual Study Visit of the InnovaSPA project in Latvia

InnovaSPA Study Visit in Latvia 28.04.2021. from 3K MANAGEMENT on Vimeo.