Izdots InnovaSPA 4.ziņu lapas izdevums

Šajā ziņu lapā varēsiet iepazīties ar:

  • detalizētāk par partneru rīkotajām studiju vizītēm Latvijā un Slovēnijā.
  • projekta papildus akivitātem, kas apstiprinātas saskaņā ar Interreg Europe 5. uzsaukumu (pieredzes apmaiņa par Covid-19 krīzes pārvarēšanu veselības kūrortu attīstībā).

InnovaSPA ceturtā ziņu lapa

Dalīties

Saistītais saturs

InnovaSPA│Izdots trešais ziņu lapas izdevums
29.04.2021.

InnovaSPA│Izdots trešais ziņu lapas izdevums

InnovaSPA│Publicēts otrais ziņu lapas izdevums
12.04.2020.

InnovaSPA│Publicēts otrais ziņu lapas izdevums

InnovaSPA│ 2nd Newsletter has been produced
12.04.2020.

InnovaSPA│ 2nd Newsletter has been produced

InnovaSPA│1st newsletter has been produced (eng&lv)
25.08.2019.

InnovaSPA│1st newsletter has been produced (eng&lv)