Studiju programmas Tukuma filiālē 2023./2024. ak. gadā:

Koledžas līmeņa studiju programmas

Bakalaura studiju programmas

Maģistra studiju programmas