LU Tukuma filiāle atrodas Kurzemes mazpilsētā, kas vienlaikus ir gan pilsēta, gan kā liels un ziedošs dārzs, un studijas šādā vidē ir ar savu šarmu. Turklāt tā ir lieliska iespēja kurzemniekiem un zemgaliešiem studēt tuvāk savai dzīvesvietai.

LU Tukuma filiāle piedāvā studijas vairākās studiju programmās:

  • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”;
  • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sporta treneris”;
  • Profesionālā bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”;
  • Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”

Filiālē ir mūsdienīga studiju vide, kurā tiek nodrošināts kvalitatīvs studiju process. LU Tukuma filiālē studē no deviņiem Kurzemes un Zemgales novadiem un filiāles absolventi ir sastopami gandrīz visās reģiona izglītības iestādēs.

Tukuma filiāle iesaistās arī LU zinātniski pētnieciskajā darbībā, piedaloties ikgadējās LU Reģionālās konferences “Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos" organizēšanā un norisē.

Filiālē tiek piedāvāts arī plašs mūžizglītības programmu klāsts.
 

 

Direktore Inga Jonuša