Latvijas Universitātes (LU) Jēkabpils filiāle atrodas pilsētā, kuras moto ir “Jēkabpils – labo pārmaiņu pilsēta”. Un, izvēloties studēt LU Jēkabpils filiālē, katram ir iespēja šo moto īstenot arī savā dzīvē.

LU Jēkabpils filiāle īsteno programmas, kas nodrošina kvalificētu pedagogu sagatavošanu:

  • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”;
  • Profesionāla bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs”;
  • Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes”.

Studēt filiālē nozīmē studēt tuvāk mājām, turklāt tā ir iespēja veiksmīgi apvienot studijas ar darbu. Uz lekcijām Jēkabpils filiālē sestdienās ierodas studenti no vairāk nekā 20 novadiem. 
Augsti kvalificēti, erudīti un arī praktizējoši docētāji nodrošina ne tikai teorētiskas, bet arī praksē balstītas, pētnieciskas, interesantas lekcijas un nodarbības. 
Studenti prakses laikā kādā no sadarbības iestādēm iegūst pieredzi, pilnveidojot un apliecinot savas prasmes. Filiālē iegūtais LU diploms, kvalifikācija un kompetences stiprina katra absolventa pozīcijas strauji mainīgajā mūsdienu vidē.

Jēkabpils filiāle iesaistās arī LU zinātniski pētnieciskajā darbībā, piedaloties ikgadējās LU Reģionālās konferences “Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos" organizēšanā un norisē.

LU Jēkabpils filiāle piedāvā arī plašu mūžizglītības programmu klāstu, kursu īstenošana notiek gan klātienē, gan attālināti.

 

Direktore Daina Spuriņa