Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Ekonomika BSP
Biznesa vadība (latviešu un angļu valodas grupām) BSP
E-biznesa vadība PBSP
Finanšu menedžments PBSP
Grāmatvedība, analīze un audits BSP

Industriālā inženierija un vadība

PBSP

Starptautiskā ekonomika un
komercdiplomātija (latviešu un angļu valodas grupām)
BSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
29.07. 10.00–14.00
30.07. 10.00–14.00
2. kārta
Datums Laiks
31.07. 11.00–15.00
01.08. 13.00–18.00
02.08. 10.00–14.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Aspazijas bulvāris 5, 324. telpa

29. un 30. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 31. jūlija līdz 2. augustam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā