Konferences organizācija

Konferences organizācija:
  • konferences plenārsēde notiek janvāra beigās;
  • februāra pirmajā un otrajā nedēļā notiek sekciju sēdes, kuras tiek organizētas pa zinātņu apakšnozarēm un koordinētas zinātnes nozares ietvaros;
  • atsevišķas plenārsēdes pa nozaru blokiem tiek organizētas LU Pētniecības projektu darbu atskaitēm.
Konferences organizatori:
  • LU Akadēmiskais departaments (A.Pujāts, L.Liepiņa);
  • nozares plenārsēdes un sekciju sēžu koordinators. Koordinatoru apstiprina struktūrvienībās un dekāns/institūta direktors paziņo LU Akadēmiskajam departamentam līdz 10. novembrim, ja ir kādas izmaiņas.
Materiālu iesniegšana:
  • plenārsēžu un sekciju sēžu programmas sekciju vadītāji iesniedz LU Akadēmiskajā departamentā līdz š.g. 1. decembrim (1.pielikums ). Par programmu savlaicīgu iesniegšanu atbild nozares koordinators un sekciju vadītāji;
  • referātu pieteikumus LU plenārsēdei iesniegt Akadēmiskajā departamentā līdz š.g. 1.decembrim.
Atskaite par konferences norisi:
  • sekciju un plenārsēžu vadītājiem ne vēlāk kā 1 nedēļu pēc sēdes LU Akadēmiskajā departamentā jāiesniedz atskaite (2. pielikums ).
Aicinām iesniegt priekšlikumus jaunu pasākumu formu veidošanai un organizēšanai konferences ietvaros (diskusijas, plakātu (posters) sesijas, darbseminārus (workshops) u.c.)