2012.gadā no LU budžeta līdzekļiem atbalstītie pētniecības projekti

Projekta vadītājs

Projekta nosaukums latviešu valodā

Struktūr-vienība

Projekta Nr. 2012/ZP -

Dace Bonka

Matemātikas padziļinātas mācīšanas saturs, metodiskie līdzekļi un aktivitātes tā ieviešanai

FMF

151

Dzintra Lele-Rozentāle

Vācu kultūra kontaktu un kontrastu situācijā: identitāšu veidošanās aspekti valodā un literatūrā Baltijas reģionā IV

HZF

39

Franks Kraushārs

Āzijas pētniecības un studiju internacionalizācija

HZF

303

Andra Kalnača

Mūsdienu latviešu valodas gramatika.

HZF

113

Jānis Ikstens

Latvija. Pārskats par tautas attīstību

SZF

203

Ringolds Balodis

Latvijas Republikas Satversmes grozījumi

JF

301

Ilgvars Misāns

Latvijas Universitāte pārmaiņu laikos:  LU  20. gs. 80. un 90. gados

VFF

311

Juris Baldunčiks

Ata Kronvalda rakstu digitalizācija un datorvārdnīca

LU Akadēmiskā Bibliotēka

312

Jurģis Šķilters

Starpdisciplināro Kognitīvo zinātņu empīrisko un teorētisko pētījumu bāzes izveide

SZF

313

Vita Zelče

Sociālās atmiņas centra pētījumi

SZF

314

Ilgmārs Eglītis

Saules sistēmas mazo ķermeņu un Saules masas zvaigžņu evolūcijas beigu stadijas pētījums

AI

317

.