Studiju programmas Cēsu filiālē

Studiju programmas, kuras tiek plānotas uzņemšanā 2021./2022. ak. gadā:


Studiju programmas, kuras tiek īstenotas 2019./2020. ak. gadā:

Koledžas līmeņa studijas

Pirmsskolas izglītības skolotājs
 

Bakalaura studiju programmas

"Skolotājs" apakšprogramma: "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"

Sociālais darbs

Sākumskolas izglītības skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā

Maģistra studiju programmas

Skolotājs logopēds