Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, studiju līgumu slēgšana notiek šādās studiju programmās:

Programma Līmenis
Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas BSP
Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas BSP

Āzijas studijas, apakšprogrammās:
Tuvo Austrumu studijas
Japānas studijas
Ķīnas studijas
Korejas studijas

BSP
Latvistika BSP

Filoloģija, apakšprogrammās:
Franču filoloģija
Klasiskā filoloģija
Krievu filoloģija
Somugru studijas
Vācu filoloģija

 

BSP

 

Reģistrācijas un studiju līgumu slēgšanas grafiks:

1. kārta
Datums Laiks
29.07. 10.00–15.00
30.07. 13.00–16.00
2. kārta
Datums Laiks
31.07. 10.00–15.00
01.08. 13.00–18.00
02.08. 9.00–12.00

 

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana:

Adrese: Visvalža iela 4a

29. un 30. jūlijā – pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā

No 31. jūlija līdz 2. augustam – pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā