Foto: Zigmunds Kazanovskis

“Pieaugošā urbanizācija, klimata pārmaiņas un pat karš, kas mums ir tik tuvu, rada jaunus izaicinājumus pazemes ūdeņu apsaimniekošanai – ūdens resursiem draud izsīkšanas un piesārņojuma risks,” uzsver projekta “EU-WATERRES” īstenotāji. 14. jūnijā Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā notika projekta konference.

Pazemes ūdeņiem ir liela nozīme globālā mērogā un daudzviet tie nodrošina galveno dzeramā ūdens resursu, piemēram, Latvijas-Igaunijas un Ukrainas-Polijas pārrobežu teritorijās. Pazemes ūdeņi nodrošina arī no pazemes ūdeņiem atkarīgās ekosistēmas (mitrāji, ezeri, upes) ar unikālu bioloģisko daudzveidību, turklāt sausuma apstākļos pazemes ūdeņu loma ievērojami pieaug.

14. jūnijā LU Akadēmiskā centra Dabas mājā notika Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes organizētā EU-WATERRES projekta konference, kurā piedalījās projekta partneri – ar pazemes ūdeņu pētniecību un apsaimniekošanu saistīti eksperti no Norvēģijas, Polijas, Ukrainas, Igaunijas un Latvijas, kā arī uzaicinātie viesi no Latvijas, Norvēģijas un Lietuvas.

Konferences pasākuma atklāšanā piedalījās LU prorektors dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā prof. Valdis Segliņš, kā arī Ukrainas vēstniecības Latvijā Otrais sekretārs Artems Takhtarovs, sniedzot savu pozitīvo atbalstu projekta konsorcija darbībai un izsakot gandarījumu par starpvalstu sadarbību ne tikai projekta īstenošanas nozarē, bet arī citās jomās.

EU-WATERRES projekta mērķis ir atbalstīt pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu pārrobežu ūdens nesējslāņos starp valstīm. “Trīs gadus esam strādājuši pie Ūdens struktūrdirektīvas un Ūdens konvencijas īstenošanas. Projektā ir izstrādātas jaunas metodikas un uzlabotas esošās par to, kā ilgtspējīgāk pārvaldīt pazemes ūdens resursus, ir veikta hidroģeoloģiskā modelēšana ūdens resursu novērtēšanai, kā arī izstrādātas pazemes ūdeņu aizsargātības kartes,” stāsta pētījuma eksperti.

Projektu īsteno LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte sadarbībā ar Polijas ģeoloģisko institūtu (vadošais partneris), uzņēmums “Intergraph Polska” (Polija), valsts uzņēmumu “Ukrainas ģeoloģijas kompānija”, Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Degošo derīgo izrakteņu ģeoloģijas un ģeoķīmijas institūtu, uzņēmums “Zakhidukrgeologiya” (Ukraina), Igaunijas Ģeoloģijas dienests (Igaunija), Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (Latvija), Norvēģijas Ģeoloģiskais dienests (Norvēģija). Projektu finansē Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas grants.

Sīkāka informācija par projektu atrodama šeit: https://eu-waterres.eu/

Share