26. aprīlī Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā centrā viesojās Norvēģijas Agderas Universitātes studentu organizācijas valde, lai novērtētu gan jau LU 2015. gadā atklāto Dabas māju, 2019. gadā atklāto Zinātņu māju, gan šobrīd būvniecības stadijā esošo Rakstu māju, ko plānots atklāt 2024. gada pirmajā kvartālā.

Vīzītes ietvaros LU pārstāvji organizēja ekskursiju pa LU Akadēmiskā centra ēkām, īpašu uzmanību pievēršot studiju telpām, bibliotēkām, ilgtspējīgiem risinājumiem, atpūtas telpām. Delegācija arī apskatīja LU Akadēmiskā centra nākotnes vīziju un Akadēmiskā centra attīstības projektu direktora Jāņa Ploka vadībā apmeklēja Rakstu mājas būvlaukumu.

“Mēs esam ļoti pārsteigti par inovācijām un tālredzīgo vidi Latvijas Universitātē”, skaidri akcentējot gūtos iespaidus par LU Akadēmisko centru pauž Viljams T. Svendsens (William T. Svendsen), Agderas Universitātes Studentu organizācijas prezidents.

Foto: No Viljama T. Svendsena personīgā arhīva.

Norvēģu delegāciju LU uzņem LU Studentu padome, kas Starptautiskā virziena vadītāja Artūra Dangas vadībā aktīvi strādā pie starptautiskās sadarbības tīkla paplašināšanas. Sadarbība ar Agderas Universitāti veidojusies pateicoties starptautiskajam „FORTHEM” tīklam. Pagājušogad LU devās smelties pieredzi un idejas Norvēģijā, šogad Norvēģu delegācija viesojas Latvijā.

"Latvijas Universitāte var būt lepna iepazīstināt Agderas Universitātes delegāciju ar savas akadēmiskās pilsētiņas attīstību, abu augstskolu studentu organizācijām no vizītes šodien gūstot nenovērtējamu pieredzi", atzīst Artūrs Danga.

Agderas Universitātes pārstāvji šonedēļ apskatīs arī LU vēsturisko ēku Raiņa bulvārī 19, Rīgā, kā arī citus LU īpašumus, studiju un zinātnisko procesu, tiksies ar Universitātes Vadības, fakultāšu un citu struktūrvienību pārstāvjiem, lai savstarpēji dalītos pieredzē un gūtu jaunas zināšanas par Latvijas augstākās izglītības un zinātnes telpu.

Kā apliecina Viljams T. Svendsens, tiek kalti plāni nākamajai vizītei Latvijā, lai apskatītu pēc gada uzbūvēto Rakstu māju un topošos Akadēmiskā centra attīstības trešā posma projektus – Sporta, Veselības, Studentu un viesu, kā arī Tehnoloģiju mājas.

No kreisās puses: Artūrs Danga - LU Studentu padomes starptautiskā virziena vadītājs; Lars Magnus Halvorsen - Atbildīgs par mācību vides politiku Agderas Universitātē; Viljams T. Svendsens- Agderas Universitātes Studentu organizācijas presidents; Lisa Kjosnes Fredsvik – atbildīgā par daudzveidības politiku Agderas Universitātē; Maiken Køien Andersen – atbildīgā par studiju politiku Agderas Universitātē; Katrine Bryggeså Øydna - Agderas Universitātes Studentu organizācijas viceprezidente.

Share

Related Content

LU un Stradiņa slimnīca vienojas par sadarbības turpināšanu un pilnveidošanu
16.06.2023

LU un Stradiņa slimnīca vienojas par sadarbības turpināšanu un pilnveidošanu

Eiropas pilsētu pārstāvji viesojas LU Akadēmiskajā centrā
05.06.2023

Eiropas pilsētu pārstāvji viesojas LU Akadēmiskajā centrā