CEU prorektore Agnese Batorija un LU PPMF dekāne profesore Linda Daniela. Publicitātes foto

Centrālā Eiropas Universitāte (CEU) š. g. 19. septembrī apbalvoja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģija un mākslas fakultātes dekāni profesori Lindu Danielu ar Eiropas balvu par izcilību pedagoģijā sociālajās un humanitārajās zinātnēs.

Tradicionāli šo prestižo balvu, ar kuru tiek godināti sociālo un humanitāro zinātņu akadēmiķi Eiropas augstākās izglītības telpā, pasniedz CEU gada atklāšanas ceremonijā. Šogad CEU prorektore Agnese Batorija pasniedza balvu profesorei Lindai Danielai.

Saskaņā ar CEU “Jehuda Elkana Mācību, mācīšanās un augstākās izglītības pētniecības centra” direktora Mihaela Kozakovska (Michael Kozakowski) teikto, atlases komisiju ļoti iespaidoja profesores Danielas ieguldījums izglītības tehnoloģiju jomā un darbs ar topošajiem skolotājiem. “Viņas praksē prasmīgi apvienoti izglītības principi un tehnoloģiju inovācijas. Viņa iesaista skolotājus, pētniekus un studentus kā zināšanu līdzradītājus. Profesore Daniela pēta izglītības tehnoloģiju izmantošanas potenciālu ne tikai konkrētu uzdevumu veikšanai, bet arī, lai pārveidotu to, ko nozīmē mācīties, meklēt un radīt zināšanas. Tajā pašā laikā viņas pasniegšanas stils liecina par stingru apņemšanos veicināt iekļaujošu sabiedrību, lai šo potenciālu varētu realizēt visi,” sacīja Kozakovskis.

Raksturojot savu darbu ar topošajiem skolotājiem Latvijā, profesore Daniela uzsver skolotāju potenciālu mainīt attieksmi izglītībā no pārliecības, ka tehnoloģijas var izmantot tikai noteiktu darbību veikšanai, piemēram, prezentāciju vadīšanai vai informācijas meklēšanai, līdz attieksmei, kurā tehnoloģija ir rīks jaunu zināšanu radīšanai. "Šīs zināšanas ļauj skolotājiem pārveidot izglītības procesus, kuros skolēni kļūst par līdzradītājiem," viņa piebilda. Šāda transformācija tomēr netiek realizēta automātiski, bet gan ņemot vērā izglītības principus. Profesore Daniela, strādājot ar topošajiem skolotājiem, uzsver, ka „skolēniem pašiem ir ne tikai jāapgūst dažādu tehnoloģiju lietošanas principi, bet arī jāapgūst, kādas kompetences studentiem var attīstīt attiecīgo tehnoloģiju izmantošana un kādi pedagoģiskie principi ir jāņem vērā.

Profesores Danielas akadēmiskais un pētniecības virziens ir izglītības un izglītības tehnoloģiju padarīšana iekļaujošākas, sākot no sociālekonomisko šķēršļu novēršanas līdz digitālajiem resursiem un to padarīšanu pieejamāku visiem, kā arī kodēšanas un programmēšanas prasmju veicināšanu tradicionāli nepietiekami pārstāvētās grupās.

Linda Daniela ir publicējusi vairāk nekā 90 zinātniskas publikācijas. Viņas nesenajās publikācijās aplūkotas tādas tēmas kā “lietu internets” izglītībai, uz spēlēm balstīta mācīšanās, robotu atbalstīta mācīšanās, virtuālā un paplašinātā realitāte izglītībā, vieda pedagoģija un attālināta mācīšanās pandēmijas laikā.

Profesores Danielas vadībā Latvijas Universitātē ir izstrādātas vairākas izglītības tehnoloģiju laboratorijas, tostarp virtuālās realitātes laboratorija, robotikas laboratorija, 3D prototipēšanas laboratorija, digitālo mācību materiālu izstrādes laboratorija, kurā studenti strādā pie radošu risinājumu izstrādes tehnoloģiju uzlabotam mācību procesam, savukārt izstrādātie materiāli tiek apstiprināti ar pētījumu palīdzību. Turklāt viņa ir izstrādājusi maģistra studiju programmu “Tehnoloģiskās inovācijas un dizains izglītībai”. Kā doktorantūras vadītāja viņa pārrauga pētījumus par mācīšanās ar izglītības robotiku didaktikas attīstību, spēliskošanas integrēšanu mācību procesā un pedagoģiskās digitālās kompetences attīstību, kā arī citas tēmas.

“Skolotāji ir tie, kas var radīt mācīšanās prieku, tie, kas var iedvesmot, tie, kas var motivēt. Skolotāji ir mūsu nākotnes spēks. Viņi nodrošina valsts attīstību, kas, savukārt, nodrošina, lai jaunās paaudzes apgūtu tam nepieciešamās zināšanas,” uzsver profesore Daniela.

Kā daļu no CEU apņemšanās nodrošināt izcilību godināšanu visā Eiropā un ārpus tās, balvu administrē Universitātes “Jehuda Elkana mācību, mācīšanās un augstākās izglītības pētniecības centrs” un pasniedz “Dienera balvu” 5000 eiro vērtībā, kas iespējams ar Stīvena un Lindas Dieneru dāsnu dāvanu Ilonas Dieneres piemiņai.


Oriģinālais raksts: https://www.ceu.edu/article/2022-09-21/professor-linda-daniela-receives-ceus-european-award-excellence-teaching


Lai iegūtu papildinformāciju par balvu un iepriekšējiem saņēmējiem, lūdzu, apmeklējiet: https://elkana.ceu.edu/european-award-excellence-teaching 

Share

Related Content

LU mācībspēks Mārtiņš Priedols saņem Gada psihologa balvu par ieguldījumu zinātnē
19.10.2022

LU mācībspēks Mārtiņš Priedols saņem Gada psihologa balvu par ieguldījumu zinātnē

Dodies lielākajā izpētes ceļojumā Zinātnieku naktī Latvijas Universitātē!
30.09.2022

Dodies lielākajā izpētes ceļojumā Zinātnieku naktī Latvijas Universitātē!

Notiks ideju forums par universitātes lomu mainīgā pasaulē
29.09.2022

Notiks ideju forums par universitātes lomu mainīgā pasaulē

TIEŠRAIDE. Latvijas Universitātē notiks laikmeta izaicinājumiem veltīta jubilejas konference
26.09.2022

TIEŠRAIDE. Latvijas Universitātē notiks laikmeta izaicinājumiem veltīta jubilejas konference

Aicinām piedalīties Latvijas Universitātes 103. jubilejas nedēļas pasākumos!
12.09.2022

Aicinām piedalīties Latvijas Universitātes 103. jubilejas nedēļas pasākumos!