Latvijas Universitātes ēka, Raiņa 19
LU galvenā ēka, Raiņa bulvāris 19; © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Augstākās izglītības studiju procesā tuvākie izaicinājumi Latvijas akadēmiskajam personālam būs saistīti ar caurviju prasmju izpratni, iekļaušanu studiju rezultātos un to mērķtiecīgu veicināšanu studentcentrētās studijās. Tāpēc LU docētāji aicināti apgūt caurviju prasmju ieviešanas un novērtēšanas metodoloģiju studentcentrētā studiju procesā.  

LU Personālvadības departamenta Akadēmiskās kompetences attīstības nodaļa aicina akadēmisko personālu pieteikties tālākizglītības programmai „Praktiskie risinājumi darba videi nozīmīgu caurviju prasmju veicināšanā studentcentrētā studiju procesā”, kas atbilst profesionālās pilnveides iespējām par inovācijām augstākās izglītības sistēmā un augstskolas didaktikas jomā. Atbildīgā par programmu ir doc. Sanita Baranova. Programmā docētājiem būs iespējas apgūt caurviju prasmju  apgūšanu veicinošās un novērtēšanas metodes studentcentrētā studiju procesā.

Programmas noslēgumā katrs dalībnieks iegūs LU apliecību par profesionālo pilnveidi 10 stundu apjomā.

 

Lai pieteiktos, jāaizpilda pieteikšanās anketa.
 

Mācības notiks tiešsaistē MS Teams

1. grupa

10.oktobris no plkst.9.00 -10.30 un no plkst. 10.45-12.15 

17.oktobris no plkst.9.00-10.30 un no plkst.10.45-12.15

2. grupa

2.novembrī no  plkst.15.00-16.30 un no plkst. 16.45-18.15

9.novembrī no plkst. 15.00-16.30 un no plkst. 16.45-18.15

3. grupa

8.novembris no plkst. 15.00-16.30 un no plkst. 16.45-18.15

15.novembris no plkst. 15.00-16.30 un no plkst. 16.45-18.15

Pieteikšanās anketa

 

Share

Related Content

Notiks ideju forums par universitātes lomu mainīgā pasaulē
29.09.2022

Notiks ideju forums par universitātes lomu mainīgā pasaulē

Izglītības zinātnes pētnieki apgūst vispārīgu prasmju iekļaušanu augstskolās
19.09.2022

Izglītības zinātnes pētnieki apgūst vispārīgu prasmju iekļaušanu augstskolās

Latvijas Universitātes docētājus aicina sniegt viedokli par profesionālo pilnveidi
14.09.2022

Latvijas Universitātes docētājus aicina sniegt viedokli par profesionālo pilnveidi