© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitātes 102. dzimšanas dienā, 28. septembrī, LU svinīgajā Senāta sēdē tika sveikts LU goda doktors, emeritus profesori un promocijas ceremonijā godināti jaunie doktori.

Svinīgo Senāta sēdi atklāja jaunais Senāta priekšsēdētājs Kristaps Jaudzems. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka izmaiņas augstskolas likumā un jaunais pārvaldības modelis, kas nosaka universitātes padomes izveidi, jāvērš LU izaugsmes virzienā.

“Mūsu universitātes saimes viedokļu daudzveidība un diskusijas jāizmanto kā spēks, lai vienam otru papildinot, nevis pretnostatot, mēs nonāktu pie iespējami labākā universitātes nākotnes veidola, kas nodrošinās attīstību ne tikai mums, bet visai zinātnes ekosistēmai, sabiedrībai un līdz ar to arī valstij,” sacīja K. Jaudzems.

LU rektors Indriķis Muižnieks aicināja ar gaišu prātu un atvērtu sirdi doties pretī jaunajiem izaicinājumiem, ko nes 102. jubilejas gads. Domājot par pārmaiņu procesu, adaptāciju un izaugsmi, rektors sprieda par to, kāds varētu būt LU kanona elements. Viņš nonāca pie angļu klasiskās literatūras, Šekspīra 116. soneta.

“Runājot par mīlestību, Šekspīrs tā arī saka: “Mīlestība (es varētu teikt Universitāte) nav laika nerrs (Time's fool)”, bet tai ir jāpatur prātā sava misija, attīstības vektors. Misijas vektors mums ir iezīmēts mūsu devīzē “Zinātnei un tēvijai”. To paturot, mēs būsim droši šajā virzībā, lai arī citreiz varam justies kā laiviņa vētrā, mums ir misija, vadzvaigzne, uz to mēs ejam un kopīgiem spēkiem strādājam,” uzsvēra LU rektors.

 

Goda tituli

Svinīgajā Senāta sēdē LU Goda doktora diploms tika pasniegts Bernes Universitātes un Oksfordas Universitātes profesoram Martinam Bahmanim (Martin Bachmann) par izcilu zinātnisko darbību un veiksmīgu sadarbību ar Latvijas zinātniekiem.

LU emeritus profesora goda tituli tika piešķirti:

  • Juridiskās fakultātes profesorei Ilmai Čepānei;
  • Datorikas fakultātes profesoram Audrim Kalniņam;
  • Medicīnas fakultātes profesoram Uldim Vikmanim;
  • Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesoram Jurim Krūmiņam;
  • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesorei Rudītei Andersonei;
  • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesorei Ilzei Ivanovai;
  • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesoram Andrim Kangro;
  • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesoram Andrim Grīnfeldam.
 

Jaunie doktori

Par LU 102. dzimšanas dienas doktoriem kļuva: Madara Apsalone, Karīna Barkane-Vincāne, Kristīne Beķere, Marika Bērtule, Olga Bulderberga, Arturs Bundulis, Edgars Butanovs, Valērija Drozdova, Ilze Elbere, Līga Feldmane, Līga Kunrade, Raimonds Lozda, Karīna Narbute, Jānis Ozoliņš, Karola Panke, Tatjana Pladere, Aleksandrs Potaičuks, Jānis Priekulis, Ivo Rollis, Viesturs Šints, Santa Usāne, Kārlis Vilerts un Baiba Zvirbule.

Share

Related Content

LU jubilejas konferencē spriež par aktuālajiem procesiem augstākajā izglītībā
04.10.2021

LU jubilejas konferencē spriež par aktuālajiem procesiem augstākajā izglītībā

Par Senāta priekšsēdētāju ievēl Kristapu Jaudzemu
27.09.2021

Par Senāta priekšsēdētāju ievēl Kristapu Jaudzemu

Latvijas Universitātei – 102!
27.09.2021

Latvijas Universitātei – 102!

Latvijas Universitātē ievēlēts jauns Senāts
24.09.2021

Latvijas Universitātē ievēlēts jauns Senāts