Caldesia parnassifolia audze. Foto: Laura Grīnberga

LU Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas pētniece Laura Grīnberga, augusta vidū apsekojot ezerus, kas atrodas uz Latvijas un Lietuvas robežas, atklāja jaunu ūdensaugu sugu Latvijā – Caldesia parnassifolia.

Atradne ir uzskatāma par šīs sugas izplatības areāla tālāko ziemeļu punktu. Caldesia parnassifolia konstatēta aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme”, Medumu pagastā, aizaugušā ezera piekrastē, aptuveni 1 metru dziļumā.

Caldesia parnassifolia ir cirveņu dzimtas suga, kas sastopama seklos ezeros un dīķos, kā arī purvainās vietās. Lai gan tai ir plašs izplatības areāls – sastopama Āfrikā, Āzijā, Austrālijā un Eiropā–, reģionos, kur ir veikti pētījumi par tās izplatību (Eiropā un Ziemeļāfrikā), tā tiek uzskatīta par apdraudētu.

Eiropā Caldesia parnassifolia ir reta un īpaši aizsargājama, iekļauta Biotopu direktīvas un Bernes konvencijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos. Suga tiek uzskatīta par izzudušu Austrijā, Bulgārijā, Horvātijā, Serbijā, Slovēnijā un Šveicē un ir kritiski apdraudēta Polijā.

Lietuvas dienvidu daļā līdz 2015. gadam bija zināmas trīs šīs sugas atradnes, par vienu no tām ir ziņas kopš 19. gadsimta sākuma. Divreiz suga atrasta 20. gadsimta vidū. Ezerā netālu no Baltkrievijas un arī Latvijas robežas 2015. gadā Lietuvas botāniķe Zofija Sinkevičiene konstatēja jaunu Caldesia parnassifolia atradni, kas līdz šim bija tālākais ziemeļu punkts sugas izplatības areālā.

Sugas noteikšanā palīdzību sniedza Zofija Sinkevičiene un Uvis Suško.

Ezeru apsekojums tika veikts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdens baseinu vienota pārvaldība” (TRANSWAT) ietvaros, lai novērtētu ezeru ekosistēmu stāvokli un ekoloģisko kvalitāti.

Share

Related Content

LU pētnieks atradis Latvijā jaunu makstenes sugu
26.08.2022

LU pētnieks atradis Latvijā jaunu makstenes sugu

LU projekta eksperts konstatējis Latvijā jaunu sugu
15.07.2022

LU projekta eksperts konstatējis Latvijā jaunu sugu