Smartup Accelerator – inovāciju ekosistēma tīro tehnoloģiju patērētāju tirgus attīstībai Baltijas jūras reģionā

 

Latvijas Universitāte sadarbībā ar vadošajiem partneriem „Innovatum AB” (Zviedrija) un „Demos Helsinki”  (Somija), un citiem partneriem no Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Krievijas, Igaunijas, Polijas uzsākusi  INTERREG Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta „Smartup Accelerator – inovāciju ekosistēma tīro tehnoloģiju patērētāju tirgus attīstībai Baltijas jūras reģionā (Smartup Accelerator)”/ ”SmartUp Accelerator – Innovation Ecosystem to foster consumer cleantech markets in the Baltic Sea Region (Smartup Accelerator)” īstenošanu.  

Projektā plānots īstenot vairākas atbalsta aktivitātes : 1) identificēt izcilas idejas un attīstīt komandas, kuru uzdevums ir izveidot jaunus uzņēmumus un samazināt patēriņa ekoloģisko slogu; 2) organizēt nacionālus un starptautiskus pasākumus - starta darbnīcas (bootcamp) un testgultnes (test-beds) par tīro tehnoloģiju patērētāju un viedo inovāciju tēmām; 3) piedāvāt mācību programmas  un konkursus jaunuzņēmumiem (start-up), kā arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Projekta mērķis ir apvienot inovāciju dalībniekus – uzņēmumus, starpniekus, investorus un ieinteresētās puses tīro tehnoloģiju patērētāju jomā, veidojot stratēģiskas un operatīvas partnerattiecības, veicinot izpratni par ilgstpējīgu inovāciju un uzņēmējdarbības attīstību Baltijas jūras reģionā.  

Kopējais LU finansējums 143 800 eiro, no kuriem 122 230 eiro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums un 21 570 eiro valsts budžeta līdz finansējums.

Projekta īstenošanas laiks 01.10.2017.-30.09.2020.

Par projektu atbildīgā LU struktūrvienība LU Zinātnes departaments.

Projekta vadītājs: Kārlis Kivlenieks, karlis.kivlenieks@lu.lv  

Projekta koordinatore: Sandra Strole, sandra.strole@lu.lv  

Tīrās tehnoloģijas (cleantech)– procesi, slēgtas shēmas, produkti un pakalpojumi, kas veicina ilgtspējīgu un efektīvu dabas resursu izmantošanu un ražīgumu. Tīrās tehnoloģijas palielina materiālu,  ūdens un enerģijas ražīgumu, samazinot kaitīgo vielu emisijas ūdenī, gaisā un zemē

Somijas nodarbinātības un ekonomikas ministrijas sniegtā definīcija

AKTUĀLI

Konkurss uzņēmējiem "Viedais patēriņš/Smart Consumption" 2020

Kādus risinājumus meklējam?

  • Pārtikas atkritumu samazināšana un novēršana  (glābēj- lietotnes (rescue apps), pārtikas uzglabāšanas optimizēšana, pārtikas pārpalikumu ziedošana, pārtikas atkritumu monitorings)
  • Pārtikas patēriņa radītās ietekmes uz klimatu mazināšana (piemēram, diētas/uztura lietotnes, alternatīvas gaļas un piena produktiem, u.c. )
  • Aprites ekonomikas risinājumi ( lietotnes lietotu preču tirdzniecībai, mājsaimniecību atkritumu pārstrāde, preču vai pakalpojumu abonēšanas  biznesa modeļi)
  • Dalīšanās ekonomikas risinājumi (servisa platformas, preču noma, finanšu pakalpojumi, pūļ-finansējums (crowdfunding), u.c.
  • Izpratnes veicināšana par viedo patēriņu (apmācības, u.c.)
  • Ilgtspējīgs iepakojums, ilgtspējīgs apģērbs un apavi

Ko iegūs uzņēmumi?

  • Dalību starptautiskajā "Bootcamp Berlīne" 2020.gada 24.-25.martā, kā arī ceļa un uzturēšanās izdevumus Berlīnē.
  • Starptautisko mentoru atbalstu tirgus stratēģijas izstādei izvēlētās Baltijas jūras reģiona valsts - Igaunijas, Somijas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas, Krievijas ( Sanktpēterburga) tirgum
  • Vērtīgus kontaktus, tikšanās ar potenciālajiem klientiem vai investoriem.

Pieteikšanās no 13.janvāra līdz 9. februārim, aizpildot pieteikuma veidlapu tiešsaistē.

Informācija un pieteikuma anketa projekta mājas lapā.

1.      Pārskata periodā

Notikusi pirmā projekta darba grupas tikšanās Trollhättan, Zviedrijā no 2017. gada 14.-15.novembrim  pie vadošā partnera „Innovatum AB”. Sanāksmes laikā sniegtas partneru prezentācijas, kā arī sadalīti darba uzdevumi turpmāko aktivitāšu īstenošanai.

2. Pārskata periodā

Notikusi otrā projekta darba grupas tikšanās un test-gultne (bootcamp) Helsinkos, Somijā.

2018. gada 17. maijā Latvijas Universitātes un Microsoft inovāciju centrā Kalpaka bulvārī 4, notika zinātnes kafejnīca "Dzīvo tīri un zaļi vai mirsti. Nemirsti-dzīvo gudri!"/"Be green, clean or die. Don't die-be smart". Pasākumā sniegts ieskats tīro tehnoloģiju tēmās no uzņēmēju un zinātnieku redzējuma, rosināta diskusija par jaunuzņēmumu izveidi un attīstību no tīro tehnoloģiju perspektīvas, kā arī izsludināts 1. konkurss tīro tehnoloģiju jaunuzņēmumiem par finansiālu atbalstu līdz 10 000 eiro.

Par zinātnes kafejnīcu

Zinātnes kafejnīcas video

Zinātnes kafejnīcas fotoarhīvs

Projekta mājas lapa