Nīče un reliģijas

N. Titāns
 

Galvenais projekta pasākums ir konference/seminārs, kas vēl nav noticis un ir izsludināts uz 2008. gada 7.-8. martu. (Novēlošanās sakarā ar 2007. gada vēlo projektu apstiprināšanu.) Šī brīža situācija rāda, ka pasākums nevar īstenoties tādā apjomā un mērogā, kā iecerēts un plānots, šādu iemeslu dēļ:

1) kaut arī aicinājumi piedalīties tika izsūtīti visām LU un citu Latvijas augstskolu struktūrvienībām, institūtiem, u.c., kas varētu būt ieinteresēti šādā tematikā, vietējie zinātnieki nepieteicās uz dalību;

2) nepietiekamā finansējuma dēļ nav iespējams apmaksāt ceļu/uzturēšanās izdevumus ārzemju ekspertiem.

(Pagaidām gaidām, vai kāds eksperts varēs atbraukt par saviem/citur iegūtiem līdzekļiem.) Nozīmīgākais reāli sasniedzamais un iespējamais projekta rezultāts, tāpat kā iepriekšējā gadā, ir dalībnieku rakstu krājums. Ārzemju pētnieku raksti tiks tulkoti latviski, tādējādi padarot tos pieejamus plašākam vietējo lasītāju lokam. Rezultātā šāds rakstu krājums darbosies projekta mērķa labā, publiski mainot priekšstatus par F. Nīčes domāšanu.